Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Ε. 2103/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4701/2020 (Α΄ 128) αναφορικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ
Ταχ. Δ/νση :
Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 2122400
Fax : 210 3645413
E-Mail : deef.a@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΞΩ946ΜΠ3Ζ-07Υ
Αθήνα, 3.7.2020

E.2103

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4701/2020 (Α΄ 128) αναφορικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου.

Κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4701/2020 (Α΄ 128) "Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου".

Ειδικότερα:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ.4α του άρθρου 6 Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000/ Α΄248).

2. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από τις 12 Ιουνίου 2020.

Ενόψει των ανωτέρω, η προθεσμία υποβολής της αίτησης αναστολής για άδειες εκδοθείσες μέχρι και 30.6.2020 είναι μέχρι την 31.12.2020, ενώ η προθεσμία της αίτησης αναστολής για άδειες που εκδίδονται από 1.7.2020 και εφεξής είναι έξι (6) μήνες από την έκδοση της εκάστοτε άδειας.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Ε.2006/2020 για την εφαρμογή των διατάξεων περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα.

Συνημμένο : ΦΕΚ Α΄ 128/30.6.2020 (28 σελίδες)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!