Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Θετική η αποτίμηση από τους κοινωνικούς φορείς, του ν/σ του υπ. Οικονομικών για την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Κεφαλαιαγοράς

Αναγκαίο, σωστό βήμα και προς την ορθή κατεύθυνση, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», ήταν η κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων των εκπροσώπων φορέων, κατά την ακρόασή τους στην Επιτροπή Οικονομικών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, εξέφρασε την ικανοποίησή της, γιατί αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου προέκυψαν μέσα από τις προτάσεις που έκανε η διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ζήτησε να υπάρξουν ακόμα κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις σε διατάξεις, με περαιτέρω ειδικεύσεις σε όρους, ώστε να υπάρχει σαφήνεια των κανόνων.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων, Λήδα Κοντογιάννη, υπογράμμισε πως το νομοσχέδιο ήταν επιτακτική ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας νομοθεσίας, ώστε να μην μείνουμε πίσω από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ζήτησε δε βελτιώσεις στα θέματα των κυρώσεων, για να μην υπάρχουν πολύ υψηλά πρόστιμα, καθώς και σε ό,τι αφορά την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Η senior Advisor του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, Αθηνά Βουνάτσου, έκανε λόγο για μια εμβληματική και πραγματικά αξιόλογη πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών, σημειώνοντας ότι «η ωρίμανση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, καταγράφεται διεθνώς, ενώ δήλωσε εμφατικά, ότι «οι προθέσεις του σχεδίου νόμου είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις αξίες που πρεσβεύει ο ΣΕΒ». Πρότεινε μάλιστα βελτιώσεις, εκφράζοντας την ελπίδα, η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει ένα καλό και λειτουργικό νομοθέτημα-εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους εποπτικούς φορείς, για τα επόμενα, πολλά χρόνια.

Το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ξένια Καζόλη, από την δική της πλευρά ανέφερε, ότι το νομοσχέδιο είναι στον σωστό δρόμο, ζητώντας κάποιες βελτιώσεις σε διατάξεις και υπογράμμισε ότι σημαντικό είναι η δημιουργία και εμπέδωση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας στις ελληνικές εταιρείες.

Ο ταμίας του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος, Αντώνης Μπιζάνος, σχολίασε πως το νομοσχέδιο ανταποκρίνεται, εν γένει θετικά, στις νέες τάσεις της εταιρικής διακυβέρνησης και επιτυγχάνει σε σημαντικό βαθμό την αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, σε συνάρτηση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Μεταξύ άλλων, ζήτησε να διευκρινιστούν περαιτέρω οι έννοιες της κανονιστικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνου, καθώς και να αποσαφηνιστεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και να συμπληρωθούν οι αρμοδιότητες της μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης που είναι ελλιπείς, όπως είπε.

Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών, Αθανάσιος Κουλορίδας, ανέφερε πως «το νομοσχέδιο θα μπορούσε να είναι ακόμα και πιο δυναμικό και πιο μπροστά. Δεν έχουμε πρόβλημα στο περιεχόμενο. Έχουμε, όμως, σημαντικό πρόβλημα στο μέσο με το οποίο επιδιώκεται να εισαχθούν αυτές οι ρυθμίσεις» και πρότεινε, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα που εντάσσονται στη θεματική της εταιρικής διακυβέρνησης να ρυθμίζονται με κώδικες, καθώς «είναι ζητήματα αυτορρύθμισης και όχι δικαίου».

Ο Α΄ αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, χαιρέτησε την προσπάθεια που έγινε από το υπουργείο Οικονομικών για το νομοσχέδιο, λέγοντας πως «οι εταιρείες δεν θα πρέπει να το δουν ως απειλή, αλλά σαν υποστήριξη να ενισχύσουν τον ρόλο τους σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον που δημιουργείται». Ζήτησε πέντε νομοτεχνικές βελτιώσεις, μεταξύ των οποίων ο Κώδικας Φορολογικής Διακυβέρνησης να δίνει την δυνατότητα και στις ίδιες τις εταιρείες να καταρτίσουν ένα τέτοιο σχέδιο και ο τύπος της έκθεσης του ελεγκτικού προτύπου να εναρμονίζεται με την απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ.

Η επικεφαλής Μονάδας Υποστήριξης Διοικητικών Συμβουλίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Μαρία Σαξώνη, ανέφερε πως η αναβάθμιση και ενδυνάμωση του ρυθμιστικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και μια εκ των προϋποθέσεων για την αναβάθμιση της εικόνας και της αξιοπιστίας της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, σημείωσε ότι αποτελεί προϋπόθεση προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν παραγωγικές επενδύσεις, με ουσιαστική συνεισφορά στην ανάκαμψη της οικονομίας. Υπό την έννοια αυτή, είπε, το Χρηματιστήριο υποστηρίζει ένθερμα κάθε συστηματική προσπάθεια ουσιαστικής ενδυνάμωσης του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικά των εισηγμένων εταιρειών.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών, Σπυρίδων Κυρίτσης, δήλωσε πως η θέση του ΣΜΕΧΑ είναι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, όσον αφορά την αναβάθμιση της Κεφαλαιαγοράς. Όπως είπε, αναβαθμίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το πλαίσιο διαφάνειας από την πλευρά των εισηγμένων εταιρειών και θα ενδυναμώσει περαιτέρω την αξιοπιστία του ελληνικού Χρηματιστηρίου. Ζήτησε όμως, το υπουργείο να εξετάσει το κόστος που θα έχει αυτή η εφαρμογή πλαισίου στις εισηγμένες επιχειρήσεις, καθώς η μεγάλη πλειονότητα είναι μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο αντιπρόεδρος του Εποπτικού Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Γιώργος Σαμοθράκης, ανέφερε πως το νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση, όμως διαφώνησε με τα υψηλά πρόστιμα που θα αγγίζουν έως και το 1 εκατ. ευρώ σε ορκωτούς λογιστές για παράνομες συμπράξεις, λέγοντας πως το πρόστιμο αυτό είναι εξοντωτικό, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας με την παράβαση.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Βασίλης Καμπάνης, αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα του κλάδου, ενώ σχολιάζοντας το άρθρο 83 του νομοσχεδίου, είπε ότι «κρίνουμε θετικά την αύξηση των δόσεων για τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2019 φυσικών και νομικών προσώπων, σε 8 μηνιαίες και των δόσεων του ΕΝΦΙΑ σε έξι δόσεις. Όμως, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κρίνουμε απαραίτητη την παράταση των σχετικών δηλώσεων για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα, -ακόμα και μέχρι τον Σεπτέμβριο-, και λόγω τεχνικών προβλημάτων του συστήματος, αλλά και όλων των υποχρεώσεων που έχουν προκύψει για διάφορους λόγους, εξαιτίας του COVID-19, που δεν προβλέπονταν μέχρι τώρα». Χαρακτηριστικά ανέφερε, ότι 3.000.000 δηλώσεις δεν μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 28 μέρες που απομένουν». Επίσης, ζήτησε η έκπτωση του 2% για όσους εξοφλούν εφάπαξ τις φετινές τους υποχρεώσεις, να γίνει 5%, ώστε να δώσει και μεγαλύτερο κίνητρο για άμεση εξόφληση.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός, απαντώντας στις επισημάνσεις των εκπροσώπων των φορέων, ανέφερε πως θα λάβει υπόψη του ορισμένες από τις παρατηρήσεις, καθώς το υπουργείο είναι ανοικτό σε θετικές προτάσεις και βελτιώσεις. Σημείωσε πως «το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης αυτή την περίοδο που μιλάμε τώρα και επί γερμανικής προεδρίας, είναι ένα από τα κορυφαία θέματα συζήτησης στα ανώτατα ευρωπαϊκά όργανα. Συνεπώς, δεν είμαστε μόνοι, υπάρχει μια επίπονη διαδικασία ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την βέλτιστη εποπτική και ελεγκτική αρχιτεκτονική, όχι μόνο τόσο σε εθνικό επίπεδο που κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως και σε ευρωπαϊκό».

Αναφερόμενος, ειδικά στις ποινές που αυστηροποιούνται, ο υφυπουργός ανέφερε, πως «προφανώς, που δεν θα πρέπει να είναι απλώς αστυνομικού, καταδιωκτικού χαρακτήρα, αλλά κυρώσεις οι οποίες πρέπει να είναι αποτρεπτικού χαρακτήρα και, βέβαια, θα ισχύσει πάντα η βασική αρχή της αναλογικότητας μεταξύ της βαρύτητας της παραβίασης και της επιβαλλόμενης ποινής και κύρωσης».

Τέλος, τόνισε πως «με το νομοσχέδιο προάγουμε μια συνέργεια μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της συμμετοχής της ΕΛΤΕ στη διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Γιατί θέλουμε μια πολύ πιο σημαντική παραγωγική συνέργεια μεταξύ αυτών των δύο φορέων, η οποία νομίζουμε θα αναβαθμίσει πραγματικά και την ποιότητα των ελέγχων και της εποπτείας, που, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει πραγματικά ανάγκη η ελληνική χρηματαγορά, η ελληνική Κεφαλαιαγορά και το Χρηματιστήριο, ώστε να μπορέσει στο αμέσως επόμενο βήμα, στους αμέσως επόμενους μήνες να προβεί σε αυτήν την αναγκαία ανάταξη, να τεθούν σε τάξη τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να είμαστε ικανοί να προσκαλέσουμε με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, κυρίως διεθνείς επενδυτές και οι μικροεπενδυτές να είναι σίγουροι ότι θα έχουν πλήρη δυνατότητα λειτουργίας, κανόνων διαφάνειας και αποτελεσματικής εποπτείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!