Οικονομικές Ειδήσεις

Όμιλος Βογιατζόγλου Αύξηση πωλήσεων 14,27% παρουσίασε το 2019

Στα 26,664 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,27% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018 (23,334 εκατ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8,655 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8,86% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2018 (7,951 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 2,601 εκατ. ευρώ (1,917 εκατ. ευρώ το 2018).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 1,956 εκατ. ευρώ (1,663 εκατ. ευρώ το 2018).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1,6 εκατ. ευρώ (κέρδη ύψους 1,457 εκατ. ευρώ το 2018), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 1,041 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1,154 εκατ. ευρώ το 2018).

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 17,528 εκατ. ευρώ έναντι 16,755 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,61%.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,056 εκατ. ευρώ αυξημένα οριακά κατά 0,29% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018 (6,038 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1,747 εκατ. ευρώ (κέρδη ύψους 1,496 εκατ. ευρώ το 2018).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τις 1,215 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,302 εκατ. ευρώ το 2018). Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 1,216 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 1,458 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 915.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 1,100 εκατ. ευρώ την χρήση του 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!