Υπουργείο Εργασίας

Φ.40021/οικ.26103/1031/2020 Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ :Σταδίου 29 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ :10110 Αθήνα 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2131516785 
ΦΑΞ :2103368166 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γεώργιος Δούκας 
E-MAIL :asfasth@ypakp.gr 

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2020 

Αρ. Πρ. Φ.40021/οικ.26103/1031 

ΠΡΟΣ: e-Ε.Φ.Κ.Α. 
1) Γραφείο Διοικητή 
Ακαδημίας 22, 10671 – 
Αθήνα 
2) Διεύθυνση Διοίκησης 
Ακαδημίας 22, 10671 – 
Αθήνα 
3) Γενική Διεύθυνση 
Παροχών & Υγείας 
Αγ.Κωνσταντίνου 5, 10431Αθήνα 
4) Γενική Διεύθυνση 
Εισφορών 
Σατωβριάνδου 18, 
10432 – Αθήνα 
5) ΗΔΙΚΑ 
Λυκούργου 10, 
10551 - Αθήνα 
6) ΟΠΕΚΑ 
Πατησίων 30, 
10170 - Αθήνα

ΘΕΜΑ: Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών 

ΣΧΕΤ: Η αρ.40021/οικ.10597/487/11-03-2020 Εγκύκλιος 

Σε συνέχεια της ανωτέρω Εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε ότι με διάταξη νόμου που προωθείται για ψήφιση, παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου του 2020 η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, οι οποίοι είχαν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα την 28η Φεβρουαρίου 2020. 

Με τη διάταξη αυτή παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στους μη μισθωτούς του e-ΕΦΚΑ μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2019 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των Υπηρεσιών σας ώστε να παραταθεί η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, που είχαν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα την 28η Φεβρουαρίου 2020. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!