Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2093/2020 Δημιουργία νέου κωδικού στη θέση 44 των διασαφήσεων εξαγωγής (εφοδιασμού) - Εφαρμογή Ε.2088/2020 εγκυκλίου διαταγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο : 210 69.87.409
Fax : 210.69.87.408
E-Mail : vat-customs@2001.
syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

Α.Δ.Α.: Ω8Α346ΜΠ3Ζ-ΞΗΜ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020
Αριθ. πρωτ.: Ε. 2093

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : Δημιουργία νέου κωδικού στη θέση 44 των διασαφήσεων εξαγωγής (εφοδιασμού) - Εφαρμογή Ε.2088/2020 εγκυκλίου διαταγής

Για σκοπούς εφαρμογής της εγκυκλίου Ε.2088/2020 αναφορικά με απαλλαγή ΦΠΑ κατά την παράδοση καυσίμων και λιπαντικών προς εταιρείες-μεσάζοντες, μη εγκατεστημένες στο εσωτερικό της χώρας που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων, στη θέση 44 των διασαφήσεων εξαγωγής θα συμπληρώνεται ο κωδικός 1767 ως κατωτέρω :

1767 : Σύμβαση μεταξύ εταιρείας πετρελαιοειδών/λιπαντικών και εταιρείας-μεσάζοντα, μη εγκατεστημένης στο εσωτερικό της χώρας – Εφαρμογή Ε.2088/2020 εγκυκλίου διαταγής

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Χ. ΛΑΜΠΡΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!