Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 44010/2020 Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Υγείας ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Αριθμ. 44010 ΕΞ 2020

ΦΕΚ B’ 2002/25.05.2020

Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Υγείας ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210).

β) του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121).

5. Την 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β΄ 3051).

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3492/2006 και τους οποίους αφορούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο ως ακολούθως:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

1. Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) (7 N.Π.Δ.Δ.)

1.1 1η Υ.ΠΕ Αττικής

1.2 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

1.3 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας

1.4 4η Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης

1.5 5η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

1.6 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

1.7 7η Υ.ΠΕ Κρήτης

2. Νοσοκομεία (περιλαμβάνονται τα ΠΓΝ - Πανεπιστημιακά)

1η Υ.ΠΕ.

1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ"

2. Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

3. Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"

4. Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΣ"

5. Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"

6. Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

7. Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΪΚΟ"

8. Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ"

9. Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ"

10. Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤ"

11. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

12. Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

13. Γ.Ν. "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

14. Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΣΩΤΗΡΙΑ"

15. Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

16. Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"

17. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

18. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

19. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ"

20. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ"

2η Υ.ΠΕ.

1. Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ"

2. Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"-Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"

3. Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"

4. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ"

5. Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

6. Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"

7. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"

8. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΑΦΝΙ"

9. Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ" 10. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

11. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

12. Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"

13. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

14. Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

15. Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"

16. Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 17. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

18. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" 19. ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 21. Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ"

3η Υ.ΠΕ.

1. Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

2. Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

3. Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ)

4. Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

5. Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

6. Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

7. Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

8. Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"

9. Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) 10. Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"

4η Υ.ΠΕ.

1. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΠΡΩΤΟ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ "ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ"

4. Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

5. Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

6. Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

7. Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

8. Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

9. Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ

10. Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ

11. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

12. Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΧΕΠΑ" 14. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

5η Υ.ΠΕ.

1. Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

2. Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3. Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4. Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΙΟ"

5. Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

6. Γ.Ν. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ

7. Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

8. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

9. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.Ν. Κ.Υ ΚΥΜΗΣ 10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

6η Υ.ΠΕ.

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

2. Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

3. Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ-ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

4. Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ-ΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ-ΓΝ ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ)

5. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ"

6. Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

7. Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

8. Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

9. Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

10. Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

11. Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

12. Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

13. Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

14. Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" 15. Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" 16. Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

17. Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

18. Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ "ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ" 19. Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7η Υ.ΠΕ.

1. Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2. Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"

3. Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4. Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

5. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ"

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

4. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

5. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

6. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

7. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

8. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

9. Ένωση Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) 10. Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών (σύνολο εννέα ν.π.δ.δ.)

11. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας

12. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών 13. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

14. Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων 15. Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών 16. Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών 17. Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών και Οπτομετρών 18. Ιατρικοί Σύλλογοι (ν.π.δ.δ.)

19. Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.)

1. Νοσοκομεία διεπόμενα από ειδικές διατάξεις (ΝΠΙΔ) Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (λειτουργικά διασυνδεδεμένο με 3η Υ.ΠΕ.)

2. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

3. Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

4. Κέντρο θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

5. Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

6. Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)

7. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας "ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ" (πρώην Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)

8. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

9. Ινστιτούτο Παστέρ (συντρέχουσας εποπτείας με το Υπ. Παιδείας)

Δ. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

2. Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) (θυγατρική του Ε.Ο.Φ.)

3. Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.) (θυγατρική του Ε.Ο.Φ., πρώην ΕΚΕΒΥΛ)

4. Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Α.Ε. (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)

5. Γ.Ν. Θήρας (δημόσιου χαρακτήρα που υπάγεται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Ανάπτυξης 1ης ΥΠΕ Αττικής

2. Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Ανάπτυξης 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

3. Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Ανάπτυξης 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

4. Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Ανάπτυξης 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης

5. Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Ανάπτυξης 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

6. Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Ανάπτυξης 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

7. Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Ανάπτυξης 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Νοσηλευτικές Σχολές: Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται η οικ.2/62027/ΓΔΔΕ/1-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β΄/9-9-2011) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!