Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΠΟΦΕΕ Ενημέρωση για την Υποβολή Καταστάσεων Φορολογικών Στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ)

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Ιουλιανού 42 – 46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34
Τηλ.: 210-8253445 FAX: 210-8253446
E – mail: pofee@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.pofee.gr

Με την Α.1051/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ παρατάθηκε η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) για το ημερολογιακό έτος 2019, έως και την 30/6/2020.

Επειδή οι ανωτέρω καταστάσεις αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο των ελεγκτικών επαληθεύσεων, τόσο των επιχειρήσεων (εσωτερικός έλεγχος) όσο και των συναδέλφων Λογιστών Φοροτεχνικών, στην διαδικασία ελέγχου υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων, καλούμε κατά αρχήν όλες τις επιχειρήσεις με έμφαση στις μεγάλες και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα οι οποίες υποβάλλουν ΜΥΦ καθώς και τους συναδέλφους Λογιστές - Φοροτεχνικούς, να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή των αρχείων των ΜΥΦ έτους 2019, με στόχο να γίνει έγκαιρα η επεξεργασία τους και οι σχετικές διορθώσεις στις τυχόν αποκλίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!