Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1049863 ΕΞ 2020 Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά προϊόντα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Μπαντέκα
Τηλέφωνο : 210 6987 442
Fax : 210 6987 459
E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 5 Μαΐου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1049863 ΕΞ2020

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά προϊόντα

ΣΧΕΤ.: α. Η με αρ. πρωτ. 43196/13-04-2020 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, με την οποία τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 81560/25-09-2017 Απόφαση αυτού.

β. Η με αρ. πρωτ. 43197/13-04-2020 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, με την οποία τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 35702/24-03-2020 Απόφαση αυτού.

γ. Η με αρ. πρωτ. 43198/13-04-2020 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, με την οποία τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 33887/24-03-2020 Απόφαση αυτού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αποφάσεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων με τις οποίες τροποποιούνται προγενέστερες σχετικές αποφάσεις αυτού, σας κοινοποιούμε τους συνημμένους ταυτάριθμους σε αυτές συγκεντρωτικούς Πίνακες φαρμάκων για τα οποία ισχύει η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών λόγω ελλείψεων.

Συγκεκριμένα κοινοποιούνται οι αριθμ. 43196, 43197 & 43198/13-4-2020 Πίνακες βάσει των οποίων σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν – στο πλαίσιο των καθηκόντων τους – απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των συμπεριλαμβανόντων σε αυτούς φαρμάκων, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!