Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ 1045414 ΕΞ 2020 Αποστολή της υπ΄αριθμ. 30/003/000/1545/10-04-2020 εγκυκλίου διαταγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ανδρούτσου Μαρία
Τηλέφωνο : 210 6987413
Fax : 210 6987408
E-Mail : finexcis@otenet.gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 21-04-2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1045414 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Αποστολή της υπ΄αριθμ. 30/003/000/1545/10-04-2020 εγκυκλίου διαταγής.

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ΄αριθμ. 30/003/000/1545/10-04-2020 εγκύκλιο διαταγή με την οποία κοινοποιείται η υπ΄ αριθ. 30/003/000/332/22-01-2020 (Β΄ 309) Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες υπό τις οποίες επιτρέπεται η ανάμιξη αιθυλικής αλκοόλης με άλλη πρώτη ύλη με σκοπό την εν συνεχεία οξοποίησή της, ως και η ανάμιξη ξυδιού από αλκοόλη με ξύδια των υπολοίπων κατηγοριών».

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Χρήστος Λάμπρου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!