Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

A. 1082/2020 Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet

Τελευταία κωδικοποίηση με την Α.1077/2021

Αριθμ. Α.1082 ΦΕΚ Β' 1303/11-04-2020

Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!