Επιμελητήρια

Ε.Β.Ε.Π. Πίνακας με χρονοδιάγραμμα μέτρων - διαδικασιών - προθεσμιών - και αιτήματα για παράταση ένταξης των επιχειρήσεων στα μέτρα

Ε.Β.Ε.Π.

Πειραιάς, 08-04-2020

Δελτίο Τύπου

Πίνακας με χρονοδιάγραμμα μέτρων - διαδικασιών - προθεσμιών - και αιτήματα για παράταση ένταξης των επιχειρήσεων στα μέτρα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά διαβίβασε στα μέλη του, καθώς και στα Επιμελητήρια της Αττικής μέλη του Π.Ε.Σ.Α., έναν πλήρη πίνακα με το χρονοδιάγραμμα όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να προβούν οι επιχειρήσεις εγκαίρως, στις απαραίτητες διαδικτυακές ενέργειες προς τις ενδεδειγμένες διευθύνσεις των αρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και την ΑΑΔΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Β.Ε.Π. ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των επιχειρήσεων, παράλληλα με την παράταση της προθεσμίας προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, έως τις 27 Απριλίου 2020, και αιτήθηκε από τα αρμόδια υπουργεία την ανάγκη να παραταθούν αντίστοιχα, όλες οι προθεσμίες ένταξης των επιχειρήσεων στα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης.

Ιδιαίτερα, κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση προθεσμίας για ένταξη στο μέτρο της «επιστρεπτέας προκαταβολής» πέραν της 10/04/2020, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν οι λογιστές να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα αιτούμενα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων. 

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός, ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, οι εγγραφές επιχειρήσεων στο Ε.Β.Ε.Π. ανέρχονται σε 261, ενώ οι λύσεις και διακοπές λειτουργίας σε μόλις 70. Αναλυτικότερα και κυρίως μέσω της ΥΜΣ του 

Επιμελητηρίου κατεγράφησαν 77 ιδρύσεις τον Ιανουάριο, 94 τον Φεβρουάριο και 90 τον 

Μάρτιο, παρά τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. Επίσης είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι στο λιμάνι του Πειραιά, το διάστημα αυτό, ο μέσος όρος στις εξαγωγές παρουσίασε αύξηση της τάξης του +10%.

Με την επανεκκίνηση της Κίνας, λόγω της αποδρομής του κορωνοϊού και της σταδιακής ενεργοποίησης των Κινεζικών εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων, το λιμάνι του Πειραιά ευελπιστεί στην ανάσχεση της πτώσης στην κίνηση, καθώς αυτή κυμάνθηκε στο -22% κατά μέσο όρο σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του έτους για τον περασμένο μήνα, αναφορικά με το εισαγωγικό εμπόριο. 

Το Επιμελητήριο, σε ένδειξη συμπαράστασης στα μέλη του, προχώρησε στην αγορά ειδών προσωπικής υγιεινής, που θα διανεμηθούν δωρεάν στις εν λειτουργία επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής, και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις-μέλη μας στους κλάδους του χονδρεμπορίου, μεταποίησης, βιομηχανίας, ναυτιλιακών υπηρεσιών, σε μηχανουργεία και ναυπηγεία, σε αποθήκες εφοδιασμού πλοίων, μεταφορών και logistics. 

Σε αυτές τις «κρίσιμες ώρες» για τη δημόσια υγεία, το Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά αποφάσισε μια, συμβολικού χαρακτήρα, κίνηση, για να ανταποδώσει τη στήριξή του στις επιχειρήσεις, που κρατούν τις μηχανές του μεγάλου λιμανιού και της κύριας πύλης εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας σε λειτουργία, με μεγάλη προσπάθεια και κόστος.

Προς τούτο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, κάλεσε τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου να γνωστοποιήσουν τη λειτουργία τους, το αργότερο μέχρι την Μ. Δευτέρα στις 13/4/20 στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Β.Ε.Π (studies@pcci.gr) προκειμένου να τους αποσταλεί το συμβολικό «πασχαλινό πακέτο», με πολλές συναδελφικές ευχές για υγεία, από όλο το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου.

Πίνακας με χρονοδιάγραμμα μέτρων

ΜΕΤΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Νέα Παράταση μέτρων Παράταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Απαγόρευση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας από φυσικά πρόσωπα καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας Έως 27/04/2020 ώρα 6 το πρωί
Παράταση προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού Έως 27/04/2020
Επιστρεπτέα προκαταβολή Το Ε.Β.Ε.Π. ζήτησε παράταση όλων των προθεσμιών ένταξης στα μέτρα στήριξης Έως 30/04/2020 Έως 10/04/2020
Σε επιχειρήσεις με 1 έως και 500 άτομα προσωπικό Υποβολή αιτήσεων στο myBusinessSupport https://www.aade.gr/mybusinesssupport
Επιταγές Από 30-03-2020 μέχρι και 31-05-2020, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων αξιογράφων, για τους υπόχρεους που διαθέτουν ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ έως 07-04-2020 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου Έως 31/05/2020
Ενίσχυση 800 ευρώ 1. Σε εργαζομένους επιχειρήσεων που έχουν κλείσει λόγω μέτρων Υποβολή αιτήσεων στο https://supportemployees.yeka.gr/ Έως 10/04 (βάσει ΑΦΜ)
2. Σε εργαζομένους επιχειρήσεων που πλήττονται Υποβολή αιτήσεων στο https://supportemployees.yeka.gr/ Έως 30/04 (ανεξαρτήτως ΑΦΜ)
3. Σε αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις με έως 5 άτομα προσωπικό Υποβολή αιτήσεων σε πλατφόρμα της ΑΑΔΕ Αιτήσεις από 06/04/2020
Ενίσχυση 600 ευρώ για τηλεκπαίδευση Σε επιστήμονες έξι κλάδων (Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, οικονομολόγοι, ερευνητές) Προκαταβολή 400 ευρώ από την Μ. Τετάρτη μετά την εγγραφή στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης και εξόφληση με την ολοκλήρωση Έως 15/04/2020
Μείωση ενοικίου 1. Για επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λόγω μέτρων Υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας https://www.eservices.yeka.gr Έως 10/04/2020
2. Για εργαζομένους επιχειρήσεων που έχουν κλείσει λόγω μέτρων Υποβολή αιτήσεων στο https://supportemployees.yeka.gr/ (κοινή αίτηση με αυτήν για την ενίσxυσn των 800 €) Έως 10/04 (βάσει ΑΦΜ)
Πληρωμή δώρου Πάσχα 1. Πληρωμή αναλογίας δώρου σε εργαζομένους που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής πριν τις 30/04/2020 O υπολογισμός θα γίνει αυτόματο από τις δηλώσεις των εργοδοτών στην ΕΡΓΑΝΗ https://www.eservices.yeka.gr H καταβολή της αναλογίας όπως και του δώρου θα γίνει έως 30/06
2. Kαταβολή δώρου Πάσχα σε υγειονομικούς, EKAB, Πολιτική Προστασία κ.λπ. Αυτόματη πίστωση με την μισθοδοσία Απριλίου  
3. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται κανονικά Επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στις πληττόμενες Έως Μ. Τετάρτη 15-04-2020
Επιστροφή 25% φόρων που θα πληρωθούν εμπρόθεσμα 1. Για εμπρόθεσμη πληρωμή ρυθμίσεων και λοιπών βεβαιωμένων φόρων που έπρεπε να καταβληθούν έως 31/03 (πλην ΦΠΑ και ΦΜΥ που εξαιρούνται) Η επιστροφή θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ https://www.aade.gr Πληρωμή φόρων έως 10/04 (μόνο από πληττόμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες)
2. Για εμπρόθεσμη πληρωμή ΦΠΑ Απριλίου που πρέπει να πληρωθεί έως 30/04 H επιστροφή θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ https://www.aade.gr θα γίνει συμψηφισμός με φόρους που θα βεβαιωθούν μετά τον Μάιο
Ταμείο Εγγυοδοσίας Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ταμείο Εγγυοδοσίας έως του ποσού των 2 δισ. Ευρώ. Μόχλευση, μέσω Τραπεζών, έως 7 δισ. ευρώ για Κεφάλαιο Κίνησης http://www.mindev.gov.gr/ Από αρχές Μαΐου θα αρχίσουν οι χορηγήσεις για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας
Παράταση τρεχουσών ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε Εφορία και Ταμεία Για Περίοδο απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 ΑΑΔΕ https://www.aade.gr Υπ. Οικονομικών https://www.minfin.gr/ Υπ. Εργασίας https://www.ypeka.gr Έως 30/9/2020 και Έως 31/10/2020 αντιστοίχως
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 01/042020 μέχρι και την 30/04/2020   Έως 31-08-2020
Δημοτικά Τέλη Δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν ότι δεν θα πληρώνουν τα ανταποδοτικά τέλη π.χ. Δήμος Πειραιά - Απαλλαγή καταστημάτων από το ενιαίο
ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και
φωτισμού και από τα τέλη κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων για το χρονικό
διάστημα που θα έχουν παραμείνει
κλειστά Απαλλαγή καταβολής του
αναλογούντος τέλους επί των
ακαθαρίστων εσόδων των
καταστημάτων (0,5%)
Για όσο διάστημα οι εν λόγω επιχειρήσεις θα είναι κλειστές ή για όσο διάστημα με τις κρατικές αποφάσεις μειώνεται το εύρος της δραστηριότητάς τους

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!