Οικονομικές Ειδήσεις

Δημοσιεύθηκε ο τελικός βαθμολογικός πίνακας κατάταξης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση» για συγκεκριμένους κλάδους ανά περιφέρεια.

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, ο τελικός βαθμολογικός πίνακας κατάταξης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση» για συγκεκριμένους κλάδους ανά περιφέρεια.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση, η οποία περιέχει τα επιλέξιμα και μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια καθώς και τους αντίστοιχους λόγους μη έγκρισης ή απόρριψης από τις εξής περιφέρειες:

 • Νοτίου Αιγαίου (όλοι οι κλάδοι)
 • Στερεάς Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι)
 • Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (όλοι οι κλάδοι)
 • Κεντρικής Μακεδονίας (όλοι οι κλάδοι)
 • Ηπείρου (όλοι οι κλάδοι)
 • Θεσσαλίας (όλοι οι κλάδοι)
 • Δυτικής Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι)
 • Αττικής (κλάδοι Εκπαίδευσης και Εστίασης)
 • Δυτικής Μακεδονίας (κλάδος Εκπαίδευσης)
 • Ιονίων Νήσων (κλάδος Εκπαίδευσης)
 • Βορείου Αιγαίου (κλάδος Εκπαίδευσης)
 • Πελοποννήσου (κλάδος Εκπαίδευσης)
 • Κρήτης (κλάδος Εκπαίδευσης)

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση επί της απόφασης ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Με νεότερη απόφαση θα εκδοθούν οι τελικοί βαθμολογικοί πίνακες για τις υπόλοιπες κατηγορίες περιφερειών και κλάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!