Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1157/21-5-2002 Ανάκληση αδειών καταλληλότητας των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, οι οποίες δεν δύνανται να λειτουργούν με ευρώ

ΥΠΟΙΚ 1044418/215/0015/ΠΟΛ.1157/21-5-2002

ΘΕΜΑ: Ανάκληση αδειών καταλληλότητας των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, οι οποίες δεν δύνανται να λειτουργούν με ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α` 222) "Καθιέρωση Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών και άλλες διατάξεις".

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται με την ΑΥΟ 1144860/370/ ΠΟΛ.1314 29-12-1998 (ΦΕΚ Β` 1338).

3. Τις διατάξεις της κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών Ζ1-412/26-10-2000 "για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διπλή αναγραφή των τιμών και άλλων χρηματικών ποσών και την εμφάνιση των συναλλαγών ή άλλων πράξεων σε ευρώ στα φορολογικά βιβλία και στοιχεία".

4. Τα οριζόμενα από τις εγκυκλίους μας την ΠΟΛ.1312/22-12-2000 και ΠΟΛ.1374/21-12-2001 σχετικά με τη "διαδικασία παύσης φ.τ.μ. λόγω ασυμβατότητας λειτουργίας με ευρώ".

5. Τις έγγραφες σχετικές δηλώσεις - γνωστοποιήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων που εισάγουν ή κατασκευάζουν φ.τ.μ. περί ασυμβατότητας (αδυναμίας) λειτουργίας με ευρώ των αντίστοιχων μοντέλων.

6. Την ομόφωνη γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίασή της, την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2002.

7. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485Β`) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α`), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α`) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α`) και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ανακαλούμε τις άδειες καταλληλότητας φορολογικών ταμειακών μηχανών, που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, που είχαν χορηγηθεί στις αντίστοιχες επιχειρήσεις και αφορούν ισάριθμα μοντέλα φ.τ.μ., που έχουν ήδη παύσει να λειτουργούν λόγω ασυμβατότητας με το ευρώ.

Α/Α Ονομασία Μοντέλου Αρ. Άδειας Κατ/τας Επωνυμία Εταιρείας
1 NIKKO-REX SK-112 15ΙΑ 01/20.11.89 ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
2 OMRON GR 10 15ΟΜ 02/20.11.89 INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε.
3 ADMATE 255 15ΑΦ 03/11.12.89 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
4 MF 186 15ΙΝ 04/22.12.89 INTERSYS Α.Ε.
5 IES L-20 15ΙΕ 05/26.4.90 ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (IES)
6 TEC MA 1040 KD-1-GR 15ΚΠ 06/27.6.90 ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.E.B.E. (IDEAL)
7 HERMES H-130 15ΕΖ 07/11.7.90 Ε. ΖΑΓΚΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (HERMES)
8 ΕΛΚΑ 92-S 15ΕΛ 08/11.7.90 ΕΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
9 DPS S-200 15ΚΣ 09/11.7.90 ΤΕΧΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
10 SHARP ER 2100 15ΜΙ 10/11.7.90 MICROMEDIA - BRITANNIA A.E.
11 CASIO 3900 GR 15ΕΜ 11/11.7.90 Ε.Μ.Ε.Α.Ε. / ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε. (CASIO)
12 N.T.S. 2012 15ΚΤ 12/11.7.90 Κ. ΤΡΙΜΗΣ Ο.Ε.
13 OMEGA ECR-555 15ΘΜ 13/11.7.90 Θ. ΜΠΙΡΝΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
14 FOMAX 8 15ΝΚ 14/25.7.90 ΚΑΖΟΛΗΣ Ε.Π.Ε.
15 COMPASS 290 S 15ΑΡ 15/25.7.90 ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
16 MERCURY 4612 15ΓΡ 16/11.9.90 Α. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ - Φ. ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ)
17 ASTER-GA-314 15ΕΔ 17/17.10.90 Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
18 LOADER LT 2000 15ΛΤ 18/23.10.90 LOADER Α.Β.Ε.Ε.
19 IES 2216 15ΙΣ 19/29.11.90 ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (IES)
20 OMRON GR 3510 15ΟΝ 20/20.12.90 INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε.
21 SHARP ER 3100 15ΜΚ 21/10.1.91 MICROMEDIA - BRITANNIA A.E.
22 GRF 2908 15ΟΕ 22/10.1.91 GETRONICS Hellas Α.Ε.
23 PASCOM 62 15ΩΡ 23/31.1.91 ΩΡΙΩΝ Α.Ε.
24 FELEN 700 15ΜΤ 24/5.2.91 ΜΙΚΡΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Ε.
25 JEWEL-HI 15ΠΓ 25/5.2.91 ΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.(INTERPAN)
26 ΣΕΜ 210 15ΣΕ 26/5.2.91 ΣΕΜΟΤΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
27 ATTALUS 450 15ΣΜ 27/5.2.91 ΣΕΜΟΤΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
28 MEC 2000 15ΜΔ 28/14.2.91 ΜΕΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ε.Β.Ε.
29 TOP CASH B-300 15ΤΟ 29/14.2.91 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
30 NATIONAL NTS 4018 15ΝΑ 30/18.4.91 Κ. ΤΡΙΜΗΣ Ο.Ε.
31 UNICASH UC 1000 15ΙΤ 31/25.4.91 Ι. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Α.Ε.
32 HERMES H-505 15ΖΑ 32/9.5.91 Ε. ΖΑΓΚΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (HERMES)
33 OMEGA ECR-3000 15ΩΜ 33/9.5.91 Θ. ΜΠΙΡΝΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
34 UNIWELL 1000 15ΠΣ 34/16.5.91 ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.E.B.E. (IDEAL)
35 UNIWELL 2000 15ΠΝ 35/16.5.91 ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.E.B.E. (IDEAL)
36 COMPASS 292 S 15ΡΘ 36/30.5.91 ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
37 CP 216 F 15ΚΒ 37/19.6.91 Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
38 CASIO TK 1200G 15ΕΦ 38/11.9.91 Ε.Μ.Ε.Α.Ε. / ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε. (CASIO)
39 IES 2226 15ΕΣ 40/31.10.91 ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (IES)
40 IES 2236 15ΙΘ 41/31.10.91 ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (IES)
41 SANYO ECR 482A 15ΣΑ 42/31.10.91 SANYO ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
42 INTERCASH 2000 15ΠΛ 43/20.11.91 ΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.(INTERPAN)
43 WALTHER 15ΚΑ 44/20.12.91 ΕΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
44 BMC CR 280 15ΑΕ 45/20.12.91 ΠΛΗΚΤΡΟ Ε.Π.Ε.
45 ICR-7000 15ΙΚ 46/21.2.92 ΙΝΤΕΡΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
46 DAIKON 101 15ΑΔ 47/21.2.92 ΑΦΟΙ ΔΑΙΚΟΥΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
47 IBM 4680 15ΙΒ 48/21.2.92 ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (IBM)
48 FUJITSU GENERAL G 3210 15ΓΦ 49/27.2.92 Γ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
49 INFOCASH 630 15ΙΦ 50/27.2.92 INFOCENTER A.E.
50 NCR 2190 G 15ΣΝ 51/25.5.92 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Τ.Ε.
51 FOMAX 190 15ΚΖ 52/1.7.92 ΚΑΖΟΛΗΣ Ε.Π.Ε.
52 DPS S-1200 15ΡΜ 53/28.8.92 ΤΕΧΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
53 TEC FT 77 15ΤΕ 54/28.8.92 ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.E.B.E. (IDEAL)
54 SIEMENS-NIXDORF 2000/10 15ΖΝ 55/4.12.92 WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
55 BMC CR 190 15ΒΜ 57/3.2.93 ΠΛΗΚΤΡΟ Ε.Π.Ε.
56 OMRON GR 30 15ΟΡ 58/3.2.93 INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε.
57 IES 2106 15ΠΜ 59/1.4.93 ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (IES)
58 FR 2000 15ΦΡ 60/1.4.93 Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
59 NATIONAL NK-400GF 15ΤΡ 62/7.4.93 TECHNORAN A.E.
60 SIEMENS-NIXDORF 8812-2000/10 MF 15ΖΝ 63/18.5.93 WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
61 BROTHER GR 280 F 15ΒΡ 64/3.8.93 ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
62 ELPOS 930 15ΕΚ 65/29.9.93 ΕΛΚΑΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
63 ASTERIAS F-1000 15ΑΣ 66/1.3.94 Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
64 CASIO FE-700 15ΕΤ 69/17.5.94 Ε.Μ.Ε.Α.Ε. / ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε. (CASIO)
65 INFOCASH 910 15ΙΡ 71/19.7.94 INFOCENTER A.E.
66 NCR 7052 15ΣΟ 73/19.7.94 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Τ.Ε.
67 DPS/IPC 15ΤΧ 75/20.9.94 ΤΕΧΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
68 CP 190 F 15ΒΛ 79/29.11.94 Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
69 SAMSUNG ER 250 F 15ΤΝ 81/10.1.95 TECHNORAN A.E.
70 SAMSUNG ER 4615 F 15ΤΣ 82/17.1.95 TECHNORAN A.E.
71 QUEST POS 15ΚΕ 83/17.1.95 INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε.
72 UNIWELL UA-500 15ΒΧ 84/31.1.95 Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
73 OMRON GR 30 15ΟΓ 85/31.1.95 INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε.
74 BROTHER GR 190 F 15ΑΗ 87/2.5.95 ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
75 BMC CR 280 15ΠΤ 88/23.5.95 ΠΛΗΚΤΡΟ Ε.Π.Ε.
76 BMC CR 190 15ΠΡ 89/23.5.95 ΠΛΗΚΤΡΟ Ε.Π.Ε.
77 CP 216 F-M 15ΒΠ 91/6.6.95 Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
78 ADMATE LITE 15ΜΦ 92/20.6.95 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
79 OMRON GR 25 15ΥΟ 100/24.10.95 INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε.
80 UNIWELL UA-1000 15ΥΑ 101/7.11.95 Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
81 FISCAL GR 9 15ΦΑ 108/20.2.96 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
82 FISCAL GR 11 15ΦΓ 109/20.2.96 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
83 INTELCASH 910 15ΑΙ 116/21.5.96 INFOCENTER A.E.
84 CASHLINE PRACTICA 910 15ΜΣ 118/28.5.96 Μ. & Σ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. / ISOTRON Α.Ε.Β.Ε.
85 PAR POS SYSTEM 2000 15ΛΝ 124/7.8.96 LOGIC DATA A.E.
86 CASHLINE PRACTICA 282 15ΧΡ 125/10.9.96 Μ. & Σ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
87 CP 482 GF NET 15ΑΛ 127/9.10.96 Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
88 HUGINITALIANA 2400 G 15ΕΑ 134/28.1.97 INTERSYS Α.Ε.
89 CASHLINE PRACTICA 630 15ΣΡ 139/13.5.97 Μ. & Σ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. / ISOTRON Α.Ε.Β.Ε.
90 OLIVETTI ORS 500 15ΕΟ 144/14.6.97 Ε.Μ.Ε.Α.Ε. / ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε. (CASIO)2. Για τις ταμειακές μηχανές των τύπων (μοντέλων) των αδειών που ανακαλούνται, απαγορεύεται η διάθεση και η χρήση.

3. Στον ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα μοντέλα φ.τ.μ, οι άδειες των οποίων είχαν ήδη ανακληθεί με παλαιότερες αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φ.Τ.Μ. για άλλους λόγους, (πτώχευση κατασκευάστριας επιχείρησης, ανάθεση service σε άλλη εταιρεία κ.λπ.).

4. Καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας για την υποχρέωση δήλωσης παύσης των ασύμβατων με το Ευρώ ταμειακών μηχανών εκ μέρους των κατόχων - χρηστών είναι η 31 Δεκεμβρίου 2002. Για το σκοπό αυτό οι εισαγωγείς - κατασκευαστές φ.τ.μ., των οποίων οι άδειες ανακαλούνται με την παρούσα, υποχρεούνται, να παρέχουν κάθε τεχνική υποστήριξη και συνδρομή στους επαγγελματίες φορολογουμένους, ιδιοκτήτες μη συμβατών με το ευρώ φ.τ.μ., στα πλαίσια των απαιτήσεων της διαδικασίας δήλωσης παύσης (έκδοση ημερησίου δελτίου - Ζ, εκτύπωση δεδομένων φορολογικής μνήμης κ.λ.π.) όπου αυτό απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. 1. Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης α) Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών β) Διεύθυνση Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων Νομικών προσώπων και ΔΕΚΟ γ) Διεύθυνση Προσωπικού Επιθεώρησης 2. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δ30 - TAXIS Ομάδα Κ.Β.Σ. 3. Περιφερειακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις 4. `Ολες οι Δ.Ο.Υ. της χώρας 5. Σ.Δ.Ο.Ε. - Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Διευθύνσεις 6. ΕΘΕΚ - Καραϊσκάκη 2, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ 7. ` Ολα τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) 8. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Β.

1. INTERSYS Α.Ε. ΔΙΟΝ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 7, 117 42 ΑΘΗΝΑ 2. ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3, 111 41 ΓΑΛΑΤΣΙ 3. Ε. ΖΑΓΚΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ 3, 173 43 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΑΘΗΝΑ 4. ΕΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6, 542 49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5. ΤΕΧΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΚΡΑ 10, 546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 6. MICROMEDIA - BRITANNIA A.E. ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ 2, 185 47 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7. Ε.Μ.Ε. Α.Ε. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 267, 112 54 ΑΘΗΝΑ 8. Κ. ΤΡΙΜΗΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 44, 104 44 ΑΘΗΝΑ 9. Θ. ΜΠΙΡΝΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 9, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10. ΚΑΖΟΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΟΣ 45, 141 23 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 11. ΑΡΙΘΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5, 182 33 ΡΕΝΤΗΣ/ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12. Α. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ - Φ. ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 7, 117 43 ΑΘΗΝΑ 13. Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 11, 106 82 ΑΘΗΝΑ 14. LOADER AEBE Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 32 - 182 33 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 15. GETRONICS Hellas A.E. Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 236, 176 72 ΑΘΗΝΑ 16. ΩΡΙΩΝ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100, 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 17. ΜΙΚΡΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 94, 115 26 ΑΘΗΝΑ 18.ΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. 15o χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 14 564 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 19.ΣΕΜΟΤΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 19, 157 71 ΑΘΗΝΑ 20.ΜΕΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ε.Β.Ε. ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 5, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23, 141 22 Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22.Ι. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20, 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23.Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. MEΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 144 51 ΑΘΗΝΑ 24.ΗΛΚΑ Α.Ε. ΤΕΜΠΩΝ 14, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΑΘΗΝΑ 25.ΙΝΤΕΡΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΙΛΟΛΑΟΥ 204, 116 31 ΑΘΗΝΑ 26.ΑΦΟΙ ΔΑΙΚΟΥΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 18, 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ/ΗΜΑΘΙΑΣ 27.ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 284, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 28.Γ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ128/ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 79 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ 29.INFOCENTER A.E. 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 56, 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 30.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Τ.Ε. Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 34, 105 58 ΑΘΗΝΑ 31. ICL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-5, 117 45 ΑΘΗΝΑ 32.WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΖΗΡΙΔΗ 10, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ/ΑΘΗΝΑ 33.ΕΛΚΑΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕ ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 7, 143 43 Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ/ΑΘΗΝΑ 34.INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε. Α. ΠΑΝΤΟΥ 25, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 35.ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΕ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 92 - 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ 36.Ε. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΑΙΝΑΡΟΥ 10-12 & ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 87 - 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 37. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 190 - 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 38. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32-34, 162 33 ΒΥΡΩΝΑΣ 39. ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Α.Ε. 19ο χλμ. Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ 40. Μ. & Σ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Τ.Θ.:117, ΚΟΡΩΠΙ 41. LOGIC DATA A.E. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 56, 173 42 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 126 & ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 85, 185 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 43. Ε. ΜΗΝΟΣ Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 231, 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ 44. ΜRS ELECTRONICS EΠE ΦΩΚΙΩΝΟΣ 3, 182 33 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ/ΡΕΝΤΗ 45. TECHNORAN AE ΛΕΝΟΡΜΑΝ 80 & ΠΥΛΟΥ, 104 14 ΑΘΗΝΑ 46. ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΑΣΑΚΑΚΗ 6, 546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 47. ΑΛΦΑ ΓΡΑΦΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 17, 115 26 ΑΘΗΝΑ 48. Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΝΥΜΦΑΙΟΥ 3, 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 49. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Ε. Β. ΜΕΤΑΞΗ 5, 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 50. ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 142, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 51. NCR (EΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ Λ. ΘΗΣΕΩΣ 330, 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 52. CPI A.E MEΣΟΓΕΙΩΝ 348, 15 341 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 53. I.R.S. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 33, 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 54. ΑLTEC ABEE ΠΑΤΜΟΥ 12, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ 55.INFOCOM AUTOMATION EΠΕ ΘΗΒΩΝ 339, 122 44 ΑΘΗΝΑ

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Λ. Συγγρού 188 - 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2. Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Πανεπιστημίου 16, 106 72 ΑΘΗΝΑ 3. Όλα τα Επιμελητήρια της χώρας 4. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ξενοφώντος 5 - 105 57 ΑΘΗΝΑ 5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών Κάνιγγος 27 - 106 82 ΑΘΗΝΑ 6.΄Ενωση Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος Μοριχόβου 1, 546 25 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 7. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος Καποδιστρίου 24 ΑΘΗΝΑ 8. Ομοσπονδίες Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 9. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΕΦΕΕ) Λ. Αλεξάνδρας 60 - 114 73 ΑΘΗΝΑ 10. Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ. (Περιοδικό ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ) Ομήρου 18 - 106 72 ΑΘΗΝΑ 11. Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστικών Ταμειακών Συστημάτων Ασκληπιού 26 - 28, 106 80 ΑΘΗΝΑ 12. ΣΚΑΜΗΓΕ, Πραξιτέλους 18, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 13. Σωματείο Επιχειρηματιών Μηχανών Γραφείου και Μηχανών Καταστημάτων Βορείου Ελλάδος Μητροπόλεως 12, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14. Φοροτεχνική και Θρακική Προσέγγιση Βασ. Κων/νου 79, 671 00 ΞΑΝΘΗ

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων 4. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα 5. Γραφεία κ.κ. Γεν. Δ/ντών 6. `Oλες τις Δ/νσεις Φορολογίας - Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία 7. Δ/νση Οργάνωσης 8. Δ/νση Σχεδιασμού & Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων 9. Δ/νση Μητρώου 10. Δ/νση Διοικητικού 11. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (20 αντίγραφα) 12. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (30 αντίγραφα) 13. Δ/νση 15η Βιβλίων και Στοιχείων α) Γραφείο κ. Δ/ντή β) Τμήμα Α` (5 αντίγραφα) γ) Τμήμα Β` (20 αντίγραφα) 16. ΣΕΥΥΟ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!