ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΕΛΤΕ 07/2020 Δημόσια διαβούλευση για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες από μεγάλες επιχειρήσεις

ΕΛΤΕ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07/2020 

Non-Financial Reporting Directive – NFRD 

Δημόσια διαβούλευση για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες από μεγάλες επιχειρήσεις 

Είναι σημαντικό οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώσουν τη γνωστοποίηση (disclosure) μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όπως αυτό προκύπτει και από την επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Green Deal).

Οι χρήστες αυτών των πληροφοριών, κυρίως οι επενδυτές και οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, ζητούν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες από τις εταιρείες σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και επιπτώσεις.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναθεωρήσει την Οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση το 2020, ως μέρος της στρατηγικής για την ενίσχυση των βάσεων για βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό αντικατοπτρίζει επίσης τις παγκόσμιες τάσεις, με διάφορους φορείς να ζητούν να εξεταστεί μια νέα κανονιστική προσέγγιση όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Η δημόσια διαβούλευση (consultation) στοχεύει στη συλλογή απόψεων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με ενδεχόμενες αναθεωρήσεις των διατάξεων της Οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Μαΐου 2020 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών). 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ  Παναγιώτης Γιαννόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!