Υπουργείο Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας Αναστολή εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚOINΩNIKΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Aθήνα, 24 Μαρτίου 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μετά την έκδοση της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/23-3-2020 (ΦΕΚ Β΄ 956), αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 26.03.2020 έως 10.04.2020 η εκτέλεση των Προγραμμάτων: 

  • Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 
  • Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ. 
  • Επιμόρφωσης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται σε εργασίες αφαίρεσης-αποξήλωσης αμιάντου και αμιαντούχων υλικών. 

Ο Προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!