Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Τράπεζα της Ελλάδος Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2019

Τράπεζα της Ελλάδος

Δελτίο Τύπου

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2019

Το 2019 ήταν έτος θετικών εξελίξεων για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα.

Η ελληνική οικονομία διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική της και κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 1,9%, παρά την αναιμική μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης των τραπεζών και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα οδήγησαν στην πλήρη κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από την 1η Σεπτεμβρίου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων αποκλιμακώθηκαν σημαντικά.

Η αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδος και η έκδοση ομολόγων με χαμηλό επιτόκιο πιστοποιεί την πρόοδο που έχει συντελεστεί. 

Η ελληνική οικονομία βίωσε κατά την τελευταία δεκαετία τη χειρότερη κρίση στη μεταπολεμική ιστορία της και κατόρθωσε, παρά τις οπισθοδρομήσεις, να διορθώσει τις μείζονες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες.

Ο δρόμος όμως που οδηγεί στην επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης είναι δύσκολος.

Η πανδημία του κορωνοϊού και η όξυνση του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος αποτελούν σήμερα τους δύο μεγαλύτερους εξωτερικούς κινδύνους, που δοκιμάζουν τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρόκληση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), παρά την υποχώρηση που καταγράφεται το τελευταίο έτος και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Όλα αυτά βεβαίως δοκιμάζονται σήμερα από τις έκτακτες συνθήκες που αντιμετωπίζει και το τραπεζικό σύστημα μαζί με την ελληνική οικονομία και την αβεβαιότητα που επικρατεί.

Είναι πολύ πιθανόν τα πράγματα να χειροτερεύσουν πριν αρχίσουν να βελτιώνονται και πάλι. Δοκιμάζονται οι ικανότητές μας συνολικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την μείζονα κρίση, σε συνεργασία με τους εταίρους μας.

Στο ξεκίνημα της δεκαετίας που διανύουμε παρουσιάζονται μεγάλες ευκαιρίες, οι οποίες μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν με σκοπό την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. 

Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και στρατηγικές που περιλαμβάνουν την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών και την υποστήριξη της μετάβασης στην πράσινη οικονομία, σε συνδυασμό με το κατάλληλο μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και αφού η κρίση του κορωνοϊού παρέλθει. 

Το 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος, ως κεντρική τράπεζα της χώρας, συνέχισε να εκπληρώνει το ρόλο της ως θεματοφύλακας της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας εντός του Ευρωσυστήματος.

Καθώς η ελληνική οικονομία εισέρχεται μεν σε μια μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή τροχιά, αντιμετωπίζει όμως έκτακτα τρέχοντα προβλήματα όπως και όλος ο πλανήτης, καλούμαστε να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών αλλά και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Καταστατικό μας, μέσω της αποτελεσματικής, υπεύθυνης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων μας.

Καλούμαστε επίσης να προωθήσουμε καινοτόμες και ασφαλείς υπηρεσίες πληρωμών και να ενισχύσουμε την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 

Οι προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα στη νέα εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας είναι πολλές και σημαντικές.

Στόχος μας πρέπει να είναι όχι μόνο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά και να αναπτύσσουμε μηχανισμούς που θα μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο ολοένα πιο σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και να αποτελούμε ενεργό μέλος του νέου οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος συνέχισε να εντείνει την ψηφιακή της αναβάθμιση. Ολοκληρώσαμε το έργο της ανανέωσης του ιστοχώρου της Τράπεζας και αποτελέσαμε την πρώτη κεντρική τράπεζα διεθνώς και τον πρώτο οργανισμό στην Ελλάδα που έλαβε πιστοποίηση για τα στοιχεία που δημοσιεύει στην πύλη ανοικτών δεδομένων της.

Η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει τις προσπάθειες τεχνολογικής καινοτομίας στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Κόμβος Καινοτομίας FinTech τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, ενώ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), θα ξεκινήσει εντός του 2020 η δημιουργία ενός προστατευμένου κανονιστικού περιβάλλοντος (Regulatory Sandbox).

Το 2019 οι δημοσιεύσεις των ερευνητών της Τράπεζας της Ελλάδος κατέλαβαν υψηλή θέση σε εσωτερική αξιολόγηση ποιότητας εντός του Ευρωσυστήματος.

Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός αποτελούν βασικό πυλώνα της κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας της Ελλάδος. Σχετικές δράσεις υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, από το Μουσείο της Τράπεζας, με περιοδικές εκθέσεις και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, η Τράπεζα συμβάλλει στην κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου Νομισματικού Προγράμματος της χώρας, το οποίο λειτουργεί ως μέσο για την προβολή της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της, είναι, μέσω της έκδοσης αναμνηστικών νομισμάτων, βασικός χορηγός της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, η οποία ιδρύθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού για τη διαμόρφωση του συνολικού πλαισίου των δράσεων και των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. 

Συνεχίζοντας να είναι πρωτοπόρος στην προσπάθεια για την ανάδειξη των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, η Τράπεζα της Ελλάδος έγινε μέλος του Δικτύου Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα και ήταν η πρώτη κεντρική τράπεζα που δήλωσε ότι στηρίζει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής.

Παράλληλα, η Τράπεζα σχεδιάζει και εφαρμόζει στην επιχειρησιακή της λειτουργία δράσεις με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας. 

Βασικό μέλημα της Τράπεζας είναι επίσης η ποιότητα και η κατάρτιση του προσωπικού της.

Με γνώμονα την αξιοκρατία και τη διαφάνεια και με σκοπό τη λελογισμένη και επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών, προχωρήσαμε το 2019 σε ανανέωση του προσωπικού με την πρόσληψη νέων υπαλλήλων, ενώ περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού προγραμματίζεται για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η συμβολή του προσωπικού της Τράπεζας στην κοινή προσπάθεια πραγμάτωσης των στόχων της υπήρξε, και το 2019, ανεκτίμητη, με τον υψηλό επαγγελματισμό που το διακρίνει. Θέλω λοιπόν να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους υπαλλήλους για τη συνεισφορά τους αυτή και να τους καλέσω να συνεχίσουν με την ίδια πίστη, ευσυνειδησία και προσήλωση στο καθήκον τους.

Ευχαριστίες εκφράζω επίσης στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου για τη στήριξη και τη συνεργασία τους.

Διαβάστε την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2019 στο σύνολό της εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!