Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΑΑΔΕ Οδηγίες για την προσέλευση στην εργασία

ΑΑΔΕ

23 Μαρτίου 2020

Δελτίο Τύπου

Οδηγίες για την προσέλευση στην εργασία

Με δεδομένο ότι από τις 06:00 π.μ. της Δευτέρας, 23 Μαρτίου 2020, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σας αποστέλλουμε οδηγίες σχετικά με το πώς θα μεταβείτε στον τόπο εργασίας σας:

  • Για την πρώτη μετάβασή σας στην υπηρεσία από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης κυκλοφορίας, συμπληρώνετε σχετική υπεύθυνη δήλωση. Για τη διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε σχετικό υπόδειγμα. Εάν δεν έχετε ευχέρεια εκτύπωσης, μπορείτε να συντάξετε την υπεύθυνη δήλωση χειρόγραφα, αναγράφοντας τα στοιχεία που υπάρχουν στο συνημμένο υπόδειγμα.
  • Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 23/3, οι υπάλληλοι θα λάβουν από τους Προϊσταμένους (Διευθυντές ή Υποδιευθυντές) των οργανικών μονάδων τη Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου ειδικά για την περίοδο, για την οποία έχει οριστεί ότι θα εργαστούν στην υπηρεσία.
  • Με διαδικασία που θα οριστεί με οδηγίες που θα εκδοθούν αύριο, θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας Εργαζομένου για τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων.
  • Σε όσους πρόκειται να προσέλθουν στην εργασία τους τις επόμενες ημέρες, οι Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας Εργαζομένου θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την προηγουμένη της άφιξης στην υπηρεσία, για να μπορούν να την επιδείξουν εφόσον χρειαστεί.
  1. Έντυπο βεβαίωσης κίνησης - Οδηγίες προς τους Πολίτες
  2. Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας
  3. Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου
  4. Βεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης πολιτών 
  5. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!