Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας - Δεκέμβριος 2019

ΕΛΣΤΑΤ

Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2020

Δελτίο Τύπου

Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας - Δεκέμβριος 2019

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία, για τον μήνα Δεκέμβριο 2019, της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας. Ειδικότερα:

  • Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2019, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.799 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 419,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.715,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 50,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 39,8% στην επιφάνεια και κατά 26,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 (Πίνακας 1).
  • Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2019 ανήλθαν σε 1.791 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 417,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.700,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 51,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 49,9% στην επιφάνεια και κατά 46,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 (Πίνακας 2).
  • Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2019, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 8 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14,8 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Δεκέμβριο 2019, είναι 0,9%.
  • Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο 2019, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (ΙδιωτικήςΔημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 17.282 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.778,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 16.551,4 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 12,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 7,0% στην επιφάνεια και κατά 7,1% στον όγκο (Πίνακας 3).
  • Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 13,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 9,2% στην επιφάνεια και κατά 9,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 (Πίνακας 4). Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,9%. 

Διαβάστε αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!