Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΛΣΤΑΤ Δείκτης μισθολογικού κόστους - Δ' τρίμηνο 2019

ΕΛΣΤΑΤ
 
Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2020
 
Δελτίο Τύπου
 
Δείκτης μισθολογικού κόστους - Δ' τρίμηνο 2019
 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας1 , εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2019. Ειδικότερα:
  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ΄ τριμήνου 2019, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,4% έναντι αύξησης 1,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 προς το 2017 (Πίνακας 1, Δείκτης Ι).
  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ΄ τριμήνου 2019, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, παρουσιάζει μείωση κατά 0,1% έναντι αύξησης 5,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 προς το 2017 (Πίνακας 1, Δείκτης ΙΙ).
  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ΄ τριμήνου 2019, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, παρουσιάζει αύξηση κατά 4,0% έναντι αύξησης 2,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 προς το 2017 (Πίνακας 1, Δείκτης ΙΙΙ). 
Στο γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους για τη χρονική περίοδο: Α΄ τρίμηνο 2008 - Δ΄ τρίμηνο 2019 (με ή χωρίς εποχική διόρθωση και με διόρθωση εργασίμων ημερών), ενώ στα γραφήματα 2 έως 4 παρουσιάζεται ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους και οι ετήσιες μεταβολές του, για το Δ΄ τρίμηνο της ίδιας χρονικής περιόδου.
 
Διαβάστε αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!