Οικονομικές Ειδήσεις

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας

Με την Υ.Α. 24963 ΕΞ 2020 στις 3/3/2020 ορίζεται η επανέναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων πραγματοποιείται για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, από 3/3/2020 έως 1/5/2020.

Επίσης με την ίδια απόφαση καθορίζεται πως τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν ήδη προβεί σε καταχώριση σύμφωνα με τις Υ.Α. 67343/ΕΞ/19.6.2019 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β΄ 2443), 73900/2019 (Β’ 2718) και 121950/2019 (Β΄ 3977), δεν απαιτείται να προβούν σε νέα καταχώριση, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων λόγω της αναβάθμισης του συστήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Υ.Α. 67343/ΕΞ/19.6.2019.

Διαβάστε αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!