Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Σχέδιο νόμου με τίτλο "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".

Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών σχέδιο νόμου με τίτλο "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".

Διαβάστε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση.

Σχέδιο νόμο


Αιτιολογική έκθεση
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!