Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1022688 ΕΞ 2020 Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά προϊόντα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο: 210 6987 443
Fax: 210 6987 459
E-Mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΕΠΕΙΓΟΝ
​ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1022688 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά προϊόντα

ΣΧΕΤ.: α. Η με αρ. πρωτ. 10111/27-01-2020 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 131475/11-11-2019 Απόφασης

β. Η με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1171679 ΕΞ 2019/11-12-2019 διαταγή μας με την οποία κοινοποιήθηκε η αρ. πρωτ. 131475/11-11-2019 Απόφαση του Ε.Ο.Φ.

Σας κοινοποιούμε την ανωτέρω (α) σχετική, σύμφωνα με την οποία:

  • Αίρεται η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων του Πίνακα 1 αυτής
Πίνακας 1
Κωδικός Προϊόντος Εμπορική Ονομασία -Φαρμακοτεχνική Μορφή -Περιεκτικότητα- Συσκευασία Κ.Α.Κ.
2.80266E+12 ANAPEN INJ. SOL 150MCG/0.3ML PF. SYR ALLERTEC HELLAS A.E.
2.80266E+12 ANAPEN INJ. SOL 300MCG/0.3ML PF. SYR ALLERTEC HELLAS A.E.
2.80027E+12 EPANUTIN ORAL. SUSP 30MG/5ML BTx1 (FLx125ML) PFIZER ΕΛΛΑΣ ΑΕ
  • Προστίθενται τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 2 αυτής στα προϊόντα για τα οποία ισχύει απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης, στο πλαίσιο διασφάλισης της επάρκειάς τους στο εσωτερικό της χώρας.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν – στο πλαίσιο των καθηκόντων τους – απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον συγκεντρωτικό Πίνακα της σχετικής (α) Απόφασης, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ..

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω (β) σχετική παύει να ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!