Οικονομικές Ειδήσεις

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Δημοσιεύθηκε η απόφαση απόρριψης 239 πράξεων κρατικών ενισχύσεων

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, η 6η απόφαση απόρριψης πράξεων κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη 239 πράξεων συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 15.342.461,27 ευρώ.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την απόφαση, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!