Οικονομικές Ειδήσεις

Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας Υποβλήθηκαν 58 προτάσεις

Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης προς τους «Φορείς Αρωγούς» της δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» υποβλήθηκαν 58 προτάσεις σε όλους τους θεματικούς τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο.

Όπως σημειώνεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης/προτάσεων έργων στο πλαίσιο της δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, όπως προβλέπεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Για τις 58 υποβληθείσες προτάσεις η αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.592.259,34 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!