Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΛΣΤΑΤ Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία - κτηνοτροφία, Νοέμβριος 2019

ΕΛΣΤΑΤ

Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία - κτηνοτροφία, Νοέμβριος 2019

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Νοέμβριο 2019, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής: 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 2,8% και αντίστοιχη μείωση 0,3% στη σύγκριση των στοιχείων του Νοεμβρίου 2018 με τα αντίστοιχα του Νοεμβρίου 2017 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 

1). Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 2,8%, τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018 (Πίνακας 

1), οφείλεται στη μείωση κατά 3,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ελαιόλαδο, βιομηχανικά φυτά, λαχανικά και κηπευτικά και πατάτες και σπόροι. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 1,7% (Πίνακας 2). 

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2018 – Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2017 – Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,5% (Πίνακας 

3). Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 1,1% έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2018 με τον Νοέμβριο 2017 (Πίνακας 4, Διάγραμμα 1). 

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,1%, τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018 (Πίνακας 4), οφείλεται στη μείωση κατά 1,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ενέργεια και λιπαντικά και ζωοτροφές.

Δείτε αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!