Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΣΠΑ Βαθμολογικός πίνακας κατάταξης και απορρίψεις αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων των περιφερειών Στ. Ελλάδας και περιφερειών σε Μετάβαση

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογικοί πίνακες κατάταξης και  οι απορρίψεις  επενδυτικών σχεδίων της δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του επιχειρησιακού προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Στην απόφαση παρουσιάζεται η βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων της Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειών σε Μετάβαση.

Επίσης, ανακοινώνεται η απόρριψη 71 αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 200 αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων των περιφερειών σε Μετάβαση.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται ,  έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης.

Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!