Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 ΕΞ 2019 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το έτος 2020

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1033564 ΕΞ 2020

Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 ΕΞ 2019

ΦΕΚ B 4907 - 31.12.2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!