Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 1457736/2019 Ημερομηνίες πίστωσης Παροχών Ασθενείας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Α΄ και Β΄
ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: I.ΔΡΑΓΟΥΤΑ ,
Ν.ΜΑΚΡΗΣ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αγ. Κων/νου 5,
10431 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 5274390 
FAX: 210 5243477 
email:tm.aexodakid@efka.gov.gr 

ΑΔΑ: 6ΔΞΕ465ΧΠΙ-56Κ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αθήνα 4/12/2019 

Αρ.Πρωτ.1457736 

ΠΡΟΣ: 

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ & ΤΟΠΙΚΑ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ 
π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
α) Γραφείο Δ/ντή 
β) Τμήματα Παροχών Ασθενείας 
(ένα αντίτυπο σε κάθε ένα υπάλληλο) 

2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Παπαδιαμαντοπούλου 87 
11527 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΠΣ 
Πατησίων 12, 
10677 - ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΜΑ: «Ημερομηνίες πίστωσης Παροχών Ασθενείας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2020» 

Σας κοινοποιούμε τις ημερομηνίες πίστωσης για την πληρωμή Παροχών σε Χρήμα του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (επιδόματα ασθενείας , μητρότητας και εξόδων κηδείας) ,μέσω ΔΙΑΣ έτους 2020. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΜΠΙΡΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
23-12-19 10-01-20 17-01-20
13-01-20 31-01-20 07-02-20
03-02-20 21-02-20 28-02-20
24-02-20 06-03-20 13-03-20
09-03-20 20-03-20 26-03-20
23-03-20 03-04-20 09-04-20
06-04-20 24-04-20 30-04-20
27-04-20 08-05-20 15-05-20
11-05-20 22-05-20 29-05-20
25-05-20 05-06-20 12-06-20
09-06-20 19-06-20 26-06-20
22-06-20 03-07-20 10-07-20
06-07-20 17-07-20 24-07-20
20-07-20 31-07-20 07-08-20
03-08-20 21-08-20 28-08-20
24-08-20 04-09-20 11-09-20
07-09-20 18-09-20 25-09-20
21-09-20 02-10-20 09-10-20
05-10-20 16-10-20 23-10-20
19-10-20 30-10-20 06-11-20
02-11-20 13-11-20 20-11-20
16-11-20 27-11-20 04-12-20
30-11-20 11-12-20 18-12-20
14-12-20 24-12-20 31-12-20
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!