Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. ΙΚΑ Α20/251/32/2019 Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση:Αγ. Κων/νου 8 
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Καρρά Ξ.
Αριθ. τηλεφώνου:210 52 15 248-251
FAX:210 52 23 228
E-mail:asfika@otenet.gr

ΑΔΑ: ΒΕΥ84691ΩΓ-ΥΤ9

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 18/2/2013

Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/32

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα 
και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Σχετ.: Το υπ’αριθμ. Φ80000/3307/216/4-2-2013 έγγραφο της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με το οποίο προωθείται Κ.Υ.Α., η οποία θα καθορίζει την όλη διαδικασία συνείσπραξης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση και ταλαιπωρία των εργοδοτών εν αναμονή της επικείμενης νομοθετικής μεταρρύθμισης στο σύστημα είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , κρίθηκε απαραίτητο, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 και μετά να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προισχυοντος νομικού πλαισίου κατά τα γνωστά .

Συνεπώς για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Ιανουαρίου 2013, Φεβρουαρίου 2013, Μαρτίου 2013 κλπ. θα ισχύσουν οι κάτωθι προθεσμίες:

Ιανουάριος 2013 έως 28/2/2013

Φεβρουάριος 2013 έως 29/3/2013

Μάρτιος 2013 έως 30/4/2013 κλπ.

Υπενθυμίζουμε ότι για την καταβολή Δώρου Χριστουγέννων 2012 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ’αριθμ. Α20/251/115/1-11-2012 Γ.Ε.

Σε περίπτωση τροποποίησης του πλαισίου είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών θα παρασχεθούν οδηγίες με νεώτερο έγγραφό μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!