Κεφάλαιο

Ε. 2194/2019 Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 3842/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
& ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375878, 360
E-Mail: defk.a@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΓΞΜ46ΜΠ3Ζ-ΣΣΞ

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2194/2019

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 3842/2010

Σε συνέχεια της υλοποίησης των επιχειρησιακών στόχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σας κοινοποιούμε διοικητική κωδικοποίηση του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (Α' 58), προς διευκόλυνση της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η οποία αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού της αξίας των ακινήτων για τον προσδιορισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Προκειμένου η κωδικοποίηση να είναι εύχρηστη και αποτελεσματική, φέρει θεματικούς πλαγιότιτλους και στις αντίστοιχες υποσημειώσεις αναγράφονται οι αλλαγές που έχει υποστεί η σχετική νομοθεσία καθώς και η ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γεώργιος Πιτσιλής

Ν. 3842/2010 (Α' 58), Άρθρο 32 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!