Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΛΣΤΑΤ Για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων, μηνός Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 46 και Εποναών
Ταχ. Κωδ: 18510 - Πειραιάς
Τηλέφωνο: 213 135 2142
Fax: 213 135 2724
E-mail: cpi@statistics.gr
Ιστοσελίδα: www.statistics.gr

Πειραιάς, 8 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων, μηνάς Νοεμβρίου 2019

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται ότι:

1. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Νοεμβρίου 2018 - Οκτωβρίου 2019 παρουσίασε μείωση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 0,7% (μείωση επτά δέκατα τοις εκατό).

2. Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό του μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2019 διαμορφώθηκε σε -0,5% (μείωση πέντε δέκατα τοις εκατό) επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.

Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στη δ/νση www.statistics.gr. Επίσης τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Δείκτη παρέχονται με ηχογραφημένο μήνυμα στον τηλεφωνικό αριθμό 213 135 2142.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Γεώργιος Ντούρος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!