Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. 133/2019 Αναστολή λειτουργίας Φορτοεκφορτωτών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση:Σταδίου 29 
Ταχ. Κώδικας:105 59 Αθήνα 

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.:133 

ΘΕΜΑ : Αναστολή λειτουργίας Φορτοεκφορτωτών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου 

Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται για τεχνικούς λόγους η λειτουργία το Ηλεκτρονικού ‘Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν τις μεταβολές που τους αφορούν υποβάλλοντας έντυπες αιτήσεις στην Υπηρεσία/Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων/Τμήμα Επαγγελματικών Μητρώων. Οι ήδη εγγεγραμμένοι μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου από την 01/10/2019 έως και την 04/10/2019 θα πρέπει να υποβάλλουν εντύπως στην Υπηρεσία τις σχετικές αιτήσεις με τα αντιστοίχως προβλεπόμενα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Το ηλεκτρονικό μητρώο αναμένεται να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία στις 01/11/2019. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!