Οικονομικές Ειδήσεις

Όμιλος Νηρεύς Στα 96,8 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο 2019

Στα 96,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι πωλήσεις του Ομίλου Νηρεύς έναντι 98,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ποσότητες πώλησης των ψαριών ανήλθαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο σημειώνοντας αύξηση κατά 9,3% αντισταθμίζοντας τη μείωση της μέσης τιμής πώλησης κατά (7,8%). Η μείωση της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου οφείλεται στο συνεχή έντονο ανταγωνισμό από τους Τούρκους ιχθυοκαλλιεργητές, οι οποίοι αύξησαν ιδιαίτερα την παραγωγή τους τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά στις πωλήσεις γόνου και τροφών σημειώθηκε μείωση επειδή η εταιρεία εφήρμοσε αυστηρή πιστωτική πολιτική με στόχο την αποφυγή επισφαλών απαιτήσεων λόγω των δυσμενών συνθηκών της αγοράς.

Οι εξαγωγές του Ομίλου Νηρεύς ανήλθαν σε 78,4 εκατ. ευρώ (ποσοστό 81% των συνολικών πωλήσεων). Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε ζημίες 4,3 εκατ. ευρώ από χημίες 3,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η μείωση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται αποκλειστικά στην αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης καθώς το κόστος παραγωγής διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο με το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία ανήλθε σε ζημίες 8,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019 ανήλθαν σε ζημίες 16,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 17,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019 ανήλθαν σε ζημίες 15 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Οι επενδύσεις του Ομίλου σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του Ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα 152 εκατ. ευρώ παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο όπως στις 31/12/2018. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα 139,4 εκατ. ευρώ έναντι 138,6 εκατ. ευρώ στις 31/12/2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!