Υπουργείο Εργασίας

ΚΕΑΟ Εγκ. Γ36/02/329/2019 Διευκρινίσεις σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το ν.4611/19.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
​ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΜΗΜΑ
: ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες:Μ. Παναγοπούλου
Ταχ. Δ/νση:Πατησίων 12
Ταχ. Κώδικας:106 77
Τηλέφωνο:210 52.91.771
FAX: 210 52.91.735
E-mail: diakanonismos@keao.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Β. Οικονόμου
Αριθ. τηλεφώνου:210 52 85536
FAX: 210 52 36558
E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΥΣ/ΝΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Πληροφορίες:Γ. Καϊμενάκη
Μ. Χρησταράς
Αριθ. τηλεφώνου:210 52 85597
FAX:210 52 28857
Ε-mail:tm.katheisfmmisth@efka.gov.gr
Ταχ. Διεύθυνση:Σατωβριάνδου 18 
10432-ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: ΨΨΗ6465ΧΠΙ-ΙΙΔ

Αθήνα 26/09/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Γ36/02/329

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ :
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΑΟ 
2. ΥΠΟΚ/ΤΑ ΕΦΚΑ
3. ΕΤΕΑΕΠ
Φιλελλήνων 13-15
10557 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το ν.4611/19.

ΣΧΕΤ.: Η ΑΡ. 24/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Με την προαναφερόμενη εγκύκλιό μας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4611/2019 για την ρύθμιση των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και παρασχέθηκαν σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο ευνοϊκό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών του Ν. 4611/19 είναι η 30/9/2019.

Στο άρθρο 11 περιγράφεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης ανά κατηγορία οφειλετών (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες και εργοδότες).

Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης κρίνεται απαραίτητο όπως διευκρινιστούν τα εξής:

 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες η διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια:

  Α΄ Στάδιο: Προσδιορισμός – επανυπολογισμός των οφειλών Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ, και περιλαμβάνει επιμέρους βήματα:

  α. είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωση του βήματος αυτού το αίτημα καταχωρίζεται και θεωρείται εμπρόθεσμο. Συνεπώς, οι οφειλέτες που θα πραγματοποιήσουν το βήμα αυτό μέχρι τις 30/9/2019 δεν πρέπει να ανησυχούν αν καθυστερήσει ο προσδιορισμός της οφειλής, διότι θα έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα για ένταξη στην ρύθμιση.

β. Δηλώσεις που αφορούν την ασφαλιστική κατάσταση (υποψήφιος ή μη συνταξιούχος, ένταξη ή μη στον Ν. 3869/2010 και επιβεβαίωση αριθμών μητρώου στους τ. Φορείς).

γ. ενημέρωση του οφειλέτη για το ύψος των οφειλών του ανά τ. Φορέα πριν και μετά τον επανυπολογισμό και επιλογή του ποσού οφειλών (με επανυπολογισμό ή μη) που θα προωθηθεί στο ΚΕΑΟ προς ρύθμιση.

Β΄ Στάδιο: Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑΟ

Οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν και μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, θα πρέπει να τις ρυθμίσουν ξεχωριστά 2 (ρύθμιση για οφειλές μέχρι 31/12/2016 και άλλη ρύθμιση για οφειλές από 1/1/2017 και εφεξής).

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ρύθμιση των οφειλών μέσω διαδικτύου είναι η πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ και η λήψη κωδικών πρόσβασης.

Για κάθε Φορέα στον οποίο υπάρχουν οφειλές (π.χ. ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και τ. ΟΑΕΕ) απαιτείται ξεχωριστή πιστοποίηση.

Συνεπώς η αίτηση για ρύθμιση στο ΚΕΑΟ μπορεί να γίνει μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ.

 • Για τους εργοδότες οφειλέτες η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

  Επισημαίνεται ότι για τους οφειλέτες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η αίτηση στο ΚΕΑΟ πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 30/9/2019. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4611/19 είναι και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την ημερομηνία αυτή.

  Όσον αφορά εργοδότες-οφειλέτες πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αδυνατούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά για ρύθμιση βάσει των διατάξεων του ν.4611/19 μέχρι 30/9/2019, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η ένταξη όλων των οφειλών τους στο ΚΕΑΟ αρκεί η αίτηση για προσδιορισμό της οφειλής και διαβίβασή της στο ΚΕΑΟ να υποβληθεί στον τέως Φορέα ή το ΕΤΕΑΕΠ μέχρι 30/9/2019, δεδομένου ότι η μη υποβολή της αίτησης δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα.

  Συνεπώς και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η αίτηση για ρύθμιση στο ΚΕΑΟ μπορεί να γίνει μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!