Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ, Ο.Ε.Ε.)

ΟΕΕ 11 προτάσεις για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax 210 5227300 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2019  
Αρ. Πρωτ.: Φ/1/5665 

Προς 
Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
κ. Γεώργιο Πιτσιλή 

Κοινοποίηση 
Γενικό Διευθυντή 
Φορολογικής Διοίκησης 
κ. Ευθ. Σαΐτη 

Αξιότιμε κύριε Διοικητά, 

Σχετικά με την παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATAΗλεκτρονικά βιβλία, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) εκφράζει την θετική του γνώμη για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στο ψηφιακό μετασχηματισμό της Φορολογικής Διοίκησης. Θεωρείστε βέβαιη τη στήριξη του Φορέα μας στην προσπάθεια αυτή και προς αυτήν την κατεύθυνση καταθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις – προτάσεις μας: 

 • Η πιλοτική εφαρμογή προτείνουμε να λειτουργήσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας λογιστικής χρήσης, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος αφενός μεν οι επιχειρήσεις και οι λογιστές - φοροτεχνικοί να αποκτήσουν εξοικίωση με τα νέα συστήματα και αφετέρου να επιλυθούν προβλήματα τεχνικά και διοικητικά που τυχόν παρουσιασθούν. Όμως, θα πρέπει να αρχίσει άμεσα η πιλοτική του εφαρμογή, διότι όσο καθυστερούμε, τόσο αργότερα θα ξεκινήσει η κανονική εφαρμογή. 
 • Οι υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται, ανά περίπτωση γραμμής παραστατικού – εγγραφής, να χαρακτηρίσουν τις συναλλαγές εσόδων και εξόδων μέσω λίστας τιμών, που δίνονται ανά περίπτωση, προκειμένου να αποτυπώσουν την ορθότητα των συναλλαγών τους σε επίπεδο επιχειρηματικής οργάνωσης και λογιστικής παρακολούθησης. Για την πληροφορία ανά πρότυπο  παραστατικό – εγγραφή, αποδίδεται σε έκαστην στήλη και συνολικά οι ενδείξεις α) Συμφωνία, β) Μη Συμφωνία προς Επίλυση και γ) Ασυμφωνία. Μέσω αυτών των χαρακτηρισμών επιτυγχάνεται η κατάτμηση των υπόχρεων οντοτήτων, με αποτέλεσμα σε περίπτωση μη συμφωνίας να ενεργοποιούνται αυτοματοποιημένες – τυποποιημένες διαδικασίες ανταλλαγής μηνυμάτων (μεταξύ ΑΑΔΕ και υπόχρεων οντοτήτων), ώστε να επιτευχθεί Συμφωνία. Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης από την υπόχρεη οντότητα, αυτή κατατάσσεται σε καθεστώς Ασυμφωνίας και ενεργοποιούνται οι διαδικασίες Συμμόρφωσης, Ελέγχου και Είσπραξης. Για τους λογιστές - φοροτεχνικούς ο χαρακτηρισμός, παρά τη δέσμευση ότι θα είναι όσο το δυνατόν πιο τυποποιημένη και αυτοματοποιημένη η διαδικασία, θεωρούμε ότι είναι χρονοβόρα, προβληματική και θα δημιουργήσει μεγάλη καθυστέρηση. 
 • Για το θέμα της επιβεβαίωσης των δεδομένων των τιμολογίων, προτείνουμε την απαλλαγή των λογιστών - φοροτεχνικών από οποιαδήποτε ευθύνη και θεωρούμε ότι άμεσα υπεύθυνες για τις συναλλαγές είναι αποκλειστικά οι υπόχρεες οντότητες. 
 • Σε περίπτωση τροποιητικών ή εκπροθέσμων δηλώσεων μετά την πιλοτική εφαρμογή των λογιστικών αρχείων ΑΑΔΕ, προτείνεται η μη επιβολή προστίμων για εύλογο χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο του έτους. 
 • Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση προτείνουμε να προηγηθεί των ηλεκτρονικών βιβλίων, ώστε έγκαιρα να αντιμετωπισθούν τα τυχόν προβλήματα και το 2020 πρέπει να χαρακτηρισθεί ως έτος πιλοτικής εφαρμογής, προκειμένου να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του εκσυγχρονισμού της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων. 
 • Η ηλεκτρονική διαβίβαση των λογιστικών αρχείων στις πληροφοριακές υποδομές της ΑΑΔΕ προτείνεται να γίνεται ανά τρίμηνο (και όχι στο τελευταίο δεκαήμερο του αντίστοιχου μήνα). Τα λογιστικά αρχεία να ενημερώνονται αυτόματα από τα ηλεκτρονικά αρχεία των βιβλίων που έχουν δημιουργηθεί από τους λογιστές - φοροτεχνικούς για όλες τις οντότητες στον επόμενο μήνα και στον μεθεπόμενο μήνα να γίνονται οι τροποποιήσεις τους σε περίπτωση λάθους ή παράλειψης. 
 • Το τελευταίο τρίμηνο του έτους να κλείνει έως την ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. 
 • Για παραστατικά και οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν ηλεκτρονικά βιβλία (δημόσιο) προτείνουμε τη δημιουργία αρχείου (εκτός εσόδων και εξόδων) το οποίο οι λογιστές - φοροτεχνικοί θα ανεβάζουν ηλεκτρονικά στο σύστημα της ΑΑ. 
 • Θεωρούμε ότι, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τις πληροφοριακές υποδομές της ΑΑΔΕ πρέπει να ακολουθήσει μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής τήρησης των βιβλίων, μέτρο που, σε συνδυασμό με την επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης μέσων ηλεκτρονικής πληρωμής σε όλες τις επιχειρήσεις, θα συμβάλει στην άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των φοροελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο. 
 • Για όσες οντότητες εκδίδουν ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά τους, προτείνουμε να υποχρεούνται άμεσα να αναρτούν στο σύστημα τα τιμολόγια. 
 • Οι νέες διαδικασίες θα δημιουργήσουν επιπρόσθετες δαπάνες για τις επιχειρήσεις προκειμένου να συγχρονισθούν τα λογιστικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία, όπως η αγορά εξοπλισμού-εφαρμογών και η αναβάθμιση λογισμικού. Για την κάλυψη των δαπανών αυτών, προτείνεται η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων με επιδότησή τους μέσω Δράσεων του ΕΣΠΑ. 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι έτοιμο για διεξοδική συζήτηση με εσας και τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, επί των ανωτέρω προτάσεων. 

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!