Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 40331/Δ1.13521/2019 Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Τελευταία κωδικοποίηση με την Υ.Α. 49758/2022
Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του Μέρους Β΄ της Υ.Α. 49758/2022 (ΦΕΚ B’ 2668/31.05.2022), όπου στην παρούσα απόφαση γίνεται αναφορά στον "Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού" ή στον "ΟΑΕΔ" αυτή αντικαθίσταται από το "Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης" ή "Δ.ΥΠ.Α.".

Αριθμ. 40331/Δ1.13521

ΦΕΚ B 3520 - 19.09.2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!