Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 40331/Δ1.13521/2019 Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Τελευταία κωδικοποίηση με την Υ.Α. 24595/2024
Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του Μέρους Β΄ της Υ.Α. 49758/2022 (ΦΕΚ B’ 2668/31.05.2022), όπου στην παρούσα απόφαση γίνεται αναφορά στον "Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού" ή στον "ΟΑΕΔ" αυτή αντικαθίσταται από το "Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης" ή "Δ.ΥΠ.Α.".
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου πρώτου του Μέρους Γ' της Υ.Α. 113169/2023 (ΦΕΚΒ 7421 - 28.12.2023). Όπου γίνεται αναφορά α) στο «Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας» ή «Σ.ΕΠ.Ε.» αυτό αντικαθίσταται από το «Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας», β) στο «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» αυτό αντικαθίσταται από το «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», γ) όπου γίνεται αναφορά στη λέξη «έντυπο», αντικαθίσταται από τη λέξη «δήλωση» και οποιαδήποτε αναφορά σε συντομογραφίες εντύπων καταργείται.

Αριθμ. 40331/Δ1.13521

ΦΕΚ B 3520 - 19.09.2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!