Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1123633 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/576 της Επιτροπής της 10ης Απριλίου 2019, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μειγμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου , καταγωγής Ρωσίας, Τρινιδάδ & Τομπάγκο και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ 
Ταχ. Κώδικας:101 84 
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα 
Τηλέφωνο:210-69.87.480 
Fax:210-69.87.506 
E-Mail:m.lytra@aade.gr 
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΑ 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1123633 ΕΞ 2019 

Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 

ΠΡΟΣ:Τελωνειακές Περιφέρειες 
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους) 

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/576 της Επιτροπής της 10ης Απριλίου 2019, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μειγμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου , καταγωγής Ρωσίας, Τρινιδάδ & Τομπάγκο και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.»

ΣΧΕΤ.: α. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1050109 ΕΞ 2019/03.04.2019 Δ.Υ.Ο. 

β. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1050111 ΕΞ 2019/03.04.2019 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/576 της Επιτροπής της 10ης Απριλίου 2018, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 100 /11.04.2019) και ισχύει από 12.04.2019 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μειγμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα, που επί του παρόντος εμπίπτουν στον κωδικό ΣΟ 3102 80 00, καταγωγής Ρωσίας, Τρινιδάδ και Τομπάγκο και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.. 

Οι συντελεστές του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται εξαρτάται από την εταιρεία , τη χώρα και την προσκόμιση τιμολογίου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ.3 του κανονισμού. 

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης του προϊόντος υπόκειται στη σύσταση εγγύησης η οποία να ισοδυναμεί με το ποσό του προσωρινού δασμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

  1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 
  2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να προσθέσουν , το φύλλο 2 του Κεφαλαίου 31, του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (α΄σχετική). 
  3. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, με τα αποστελλόμενα φύλλα, τα φύλλα του πίνακα προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (β΄σχετική)

Συνημμένα:σελίδα 1 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!