Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω ΥΜΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Δ/νση:Γ. Γενναδίου 4
Τ.Κ.106 78-Αθήνα
Τηλέφωνα:210 330 7450,-60,-70,-80,-90
FAX:210 384 8335
E-mail:notaries@notariat.gr
Πληροφορίες:Θεόδωρος Χαλκίδης
Όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52η

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. 395

Προς Όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Παρατηρήθηκε ότι κατά την σύσταση εταιρειών από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων δημιουργούνται καθυστερήσεις, οι οποίες προέρχονται από πέραν του Νόμου, επιπλέον ελέγχους που πραγματοποιούν τα επιμελητήρια. Κατόπιν τούτου εξεδόθη από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, το συνημμένο έγγραφο, το οποίο και σας κοινοποιούμε. Στο ως άνω έγγραφο περιγράφεται συνοπτικά όλη η διαδικασία σύστασης εταιρειών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «οδηγός» κατά την σύσταση εταιριών. 
 
Με τιμή Ο Πρόεδρος Γεώργιος Ρούσκας
 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!