Οικονομικές Ειδήσεις

Κατατέθηκε στη Βούλη σχέδιο νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατατέθηκε στη Βούλη σχέδιο νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Το σχέδιο νόμου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει τίτλο "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016"

Μπορείτε να διαβάσετε ακολούθως το σχέδιο νόμου, όπως κατατέθηκε καθώς και την αιτιολογική του έκθεση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!