Υπουργείο Εργασίας

Φ.80000/35591/Δ16.1210 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΙ0465Θ1Ω-6ΦΣ) εγκυκλίου περί καθορισμού των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1.1.1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29,
Τ.Κ.: 10110 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κρητικού- Γιαννιώτη Μυρτώ
Fax: 210 3368148
Τηλέφωνα: 213 1516154
E-mail: proasf@ypakp.gr

ΑΔΑ: ΩΤ52465Θ1Ω-ΧΡΜ

Αθήνα,
7/8/2019

Αριθ. Πρωτ.: Φ.80000/35591/Δ16.1210

Προς: Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)
1. κ. Διοικητής
2. ΄Δ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών Σοφοκλέους 4 Τ.Κ. 10559 ΑΘΗΝΑ

Κοιν.: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως Κ.Α.
4. Γραφείο κας Γενικής Διευθύντριας Κ.Α.

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΙ0465Θ1Ω-6ΦΣ) εγκυκλίου περί καθορισμού των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1.1.1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Σχετ.: Το από 2.8.2019 έγγραφο του κ. Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σε συνέχεια του από 2.8.2019 εγγράφου του κ. Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακαλείται η υπ’ αριθμ. Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΙ0465Θ1Ω-6ΦΣ) εγκύκλιος, ως αντιβαίνουσα στις διατάξεις του ν.4387/2016 (άρθρο 35 § 4).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΝΟΤΗΣ Α. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!