Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ε.Β.Ε.Π. Τα οφέλη ηλεκτρονικών τιμολογίων και βιβλίων για τις επιχειρήσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680
Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr
Πειραιάς, 5 Αυγούστου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., κου Βασίλη Κορκίδη

«ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Ο θεσμός των ηλεκτρονικών βιβλίων, που μπήκε σε εφαρμογή από το ΥΠΟΙΚ, την 1η Αυγούστου 2019, συνιστά μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και μια τεχνολογική αλλαγή για τις επιχειρήσεις, με την οποία επιδιώκονται πολλοί και σημαντικοί στόχοι, όπως:

  • Η τυποποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση της διαδικασίας για την επισκόπηση, την ανάλυση και την παροχή στοιχείων σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων.
  • Η μείωση του διαχειριστικού κόστους των επιχειρήσεων.
  • Η αυτοματοποίηση στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.
  • Η κατάργηση συγκεντρωτικών καταστάσεων για πελάτες και προμηθευτές.
  • Η καλύτερη στόχευση των υποθέσεων που επιλέγονται προς έλεγχο, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
  • Η απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ στις συνεπείς επιχειρήσεις.

Όλα τα παραπάνω, βεβαίως, απαιτούν τη τεχνολογική αναβάθμιση των λειτουργιών του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να ενταχθούν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων και η ηλεκτρονικοποίηση δηλώσεων. Ζητούμενο είναι η ουσιαστική βελτίωση των συναλλαγών μεταξύ Κράτους, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η μείωση του λειτουργικού κόστους, Δημοσίου, νομικών και φυσικών προσώπων. Αποτέλεσμα θα είναι η ενίσχυση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας και η δίκαιη διανομή του προϊόντος της.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της ηλεκτρονικής μεταρρύθμισης «my data» και επισημαίνει ότι αποτελεί χρόνιο αίτημα της επιχειρηματικότητας η απλούστευση της υφιστάμενης δαιδαλώδους λογιστικής διαδικασίας. Τα Επιμελητήρια πρέπει να βοηθήσουν, ώστε η δύσκολη αυτή μετάβαση στο e-λογιστήριο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνει ομαλά και γρήγορα!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!