Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1110207 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση Τροποποίησης των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες Γ. Χαβουτσάς
Τηλέφωνο 210-6987 484
Fax 210-6987 506
E-Mail g.chavoutsas@aade.gr
Url www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 2/8/2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1110207 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση Τροποποίησης των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε.»

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1052320 ΕΞ 2015/09-04-2019 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο σας κοινοποιήσαμε τη νέα αναθεωρημένη και ολοκληρωμένη έκδοση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. (C-119/29-3-2019), σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αναφερόμενη στο θέμα τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (C219/1-7-2019), και παρακαλούμε όπως ενσωματωθεί στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που σας κοινοποιήσαμε με την ανωτέρω σχετική. Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση α) η επεξηγηματική σημείωση για την κλάση ΣΟ 2206 00 αντικαθίσταται από νέο κείμενο, σύμφωνα με το οποίο προϊόντα της κλάσης 2206 που προέρχονται από ζύμωση κατατάσσονται στην κλάση 2208 όταν, κατόπιν προσθήκης αποσταγμένης αλκοόλης, νερού και άλλων ουσιών, τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. γεύση, άρωμα, εμφάνιση του ποτού) έχουν μεταβληθεί και β) η επεξηγηματική σημείωση για τις διακρίσεις ΣΟ «2208 90 91 και 2208 90 99 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80% vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο» αντικαθίσταται από νέο κείμενο, σύμφωνα με το οποίο προϊόντα που προέρχονται όχι αποκλειστικά από ζύμωση, αλλά επίσης και από διαδικασία καθαρισμού, λόγω της οποίας χάνουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των ποτών που προέρχονται από ζύμωση και αποκτούν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της αιθυλικής αλκοόλης, κατατάσσονται στην κλάση 2208.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!