Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1110208 ΕΞ 2019​ Κοινοποίηση Τροποποίησης των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες Γ. Χαβουτσάς
Τηλέφωνο 210-6987 484
Fax 210-6987 506
E-Mail g.chavoutsas@aade.gr
Url www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 2/8/2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1110208 ΕΞ 2019​

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση Τροποποίησης των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε.»

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1052320 ΕΞ 2015/09-04-2019 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο σας κοινοποιήσαμε τη νέα αναθεωρημένη και ολοκληρωμένη έκδοση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. (C-119/29-3-2019), σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αναφερόμενη στο θέμα τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (C192/7-6-2019), και παρακαλούμε όπως ενσωματωθεί στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που σας κοινοποιήσαμε με την ανωτέρω σχετική. Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση το τελευταίο εδάφιο της επεξηγηματικής σημείωσης για τη διάκριση ΣΟ «0408 99 80 Άλλα» αντικαθίσταται από νέο κείμενο, με το οποίο γνωστοποιείται ότι η διάκριση αυτή περιλαμβάνει επίσης παστεριωμένα αυγά πτηνών σε υγρή μορφή τα οποία έχουν τις ίδιες οργανοληπτικές ιδιότητες με τα νωπά αυγά πτηνών, έστω και αν περιέχουν μικρές ποσότητες πρόσθετου νερού και χημικών συντηρητικών ουσιών [για παράδειγμα κιτρικό οξύ (Ε 330)].

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!