Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. 29944/2857/2019 Επανυπολογισμός οφειλής στα πλαίσιατου άρθρου 2 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73/2019) για τους ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
Προς : Ε.Φ.Κ.Α.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Γραφείο Διοικητή
Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Αγίου Κωνσταντίνου 8
Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα
10241 Αθήνα
Fax: 2103368085
Τηλέφωνα : 2103368310
Ε-mail: dproyp@ypakp.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΔ΄

ΑΔΑ: 9ΝΕΞ465Θ1Ω-ΒΟΟ

Αθήνα, 2-7-2019

Αριθ. Πρωτ. οικ.29944/2857

ΘΕΜΑ: Επανυπολογισμός οφειλής στα πλαίσια του άρθρου 2 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73/2019) για τους ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ).

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 του Κεφαλαίου Α' του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α' 73/2019), με την παρούσα διευκρινίζεται ότι ο επανυπολογισμός της οφειλής για την χρονική περίοδο από το 2002 έως 31-12-2016 στην περίπτωση των ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ), υπακτέων στις ρυθμίσεις του άρθρου39 του ν.4387/2016, όπωςισχύει, πραγματοποιείται στη βάση υπολογισμού των 586,08 ευρώ (όπως και για τους λοιπούς ασφαλισμένους του πρ. ΟΑΕΕ) επί 12 μήνες και όχι επί 14, όπως ίσχυε βάσει των καταστατικών διατάξεων του πρώην ΤΑΝΤΠ.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!