Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Αίτημα για υλοποίηση API για την διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210 82 53 445, Fax: 210 82 53 446
e-mail:info@pofee.gr, web site: ww.pofee.gr

Προς

την Διοίκηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποίηση

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης 
Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 035

Θέμα: Αίτημα για υλοποίηση API για την διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ

Αναφορικά με την επικείμενη υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για την «Τριμηνιαία Δήλωση Παραδόσεων Γάλακτος» που θα αρχίσει η εφαρμογή της τον Σεπτέμβριο του 2019, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η υλοποίηση σχετικής διεπαφής-διασύνδεσης (API) για την προσπέλαση-πρόσβαση των ψηφιακών λειτουργιών-υπηρεσιών της διαδικτυακής εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ από τις λογιστικές εφαρμογές μηχανογραφικών εταιριών με στόχο την ευκολότερη και αμεσότερη υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας Γρηγορίου Θωμάς

ο Αν. Γεν. Γραμματέας Πάτσιας Χρήστος

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη

Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!