Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ 1087326 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση της αρίθμ. Α. 1214/18.4.2019 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Χ. Βλαχοστέργιου
Τηλέφωνο:210 -6987499
Fax: 210-6987506
E-Mail:ipr@otenet.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 7ΧΠ646ΜΠ3Ζ-8ΗΘ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12.06.2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1087326 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αρίθμ. Α. 1214/18.4.2019 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. Α.1214/2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με την Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων & Φορολογημένων Ειδών και της Αποθήκης αυτού της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Ακτίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2258/Β'/10.6.2019 (ΑΔΑ: 6ΠΘΕ46ΜΠ3Ζ-8ΛΜ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!