Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. 27117/102/2019 Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ΄ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν.4611/2019 (Α’ 73) - μετάθεση της ημερομηνίας αναβάθμισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
&ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Μπακέας, Α. Νινίκα
Τηλ.:2131516599, 2109989044

Αθήνα, 13-06-2019

Αριθμ. Πρωτ.:27117/102

ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ΄ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν.4611/2019 (Α’ 73) - μετάθεση της ημερομηνίας αναβάθμισης.

Σχετ: Το αριθμ πρωτ.26100/98/07.06.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ανωτέρου σχετικού και με γνώμονα την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή της αγοράς εργασίας στις νέες διαδικασίες, μετατίθεται η ημερομηνία αναβάθμισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την Τετάρτη 19.6.2019 και κατά τη διάρκεια της τακτικής διακοπής συντήρησης. Συγκεκριμένα η αναβάθμιση συνίσταται σε:

Προσθήκη νέου πεδίου «Συνταξιοδότηση Ναι/Όχι» στο Έντυπο Ε5 (Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού).

Από 17.06.2019, θα είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ νέα έκδοση του αρχείου *.xsd, που αφορά στις προδιαγραφές για μαζική καταχώρηση του εντύπου Ε5.

Προσθήκη δύο νέων πεδίων «Συνταξιοδότηση Ναι/Όχι» και «Βάσιμος λόγος» στο Έντυπο Ε6 (Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς προειδοποίηση).

Οι τιμές του πεδίου «Βάσιμος λόγος» θα προκύπτουν από λίστα τιμών.

Προσθήκη νέου πεδίου «Βάσιμος λόγος» στο Έντυπο Ε6 (Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με προειδοποίηση).

Οι τιμές του πεδίου «Βάσιμος λόγος» θα προκύπτουν από λίστα τιμών.

Επισημαίνεται ότι το Έντυπο Ε6 (Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με προειδοποίηση) δεν περιλαμβάνει πεδίο «Συνταξιοδότηση Ναι/Όχι».

Ο βάσιμος λόγος καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου θα επιλέγεται από λίστα τιμών σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας ως εξής:

«1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας,

2. Συμπεριφορά του εργαζομένου και

3. Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.»

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΚΕΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!