Φορολογική αρθρογραφία

Άρθρο των Καραβοκύρη Αντωνίου & Δρογώση Γεωργίου Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά από φυσικό πρόσωπο

Άρθρο των Καραβοκύρη Αντωνίου & Δρογώση Γεωργίου: Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά από φυσικό πρόσωπο

Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά από φυσικό πρόσωπο

Των Καραβοκύρη Αντωνίου & Δρογώση Γεωργίου
τ. Διευθυντών Υπουργείου Οικονομικών

Από την 1.1.2014, με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2014 άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή τίτλων (μετοχές, μερίδια κ.λπ.). Το άρθρο 42 του παραπάνω νόμου, με το οποίο καθορίζεται η μεταβίβαση τίτλων, καταλαμβάνει μόνο φυσικά πρόσωπα και εφόσον η πώληση των τίτλων δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!