ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1252/19-10-2000 Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής - Δελτίο Αποστολής

YΠOIK 1081057/712/0015/ΠΟΛ. 1252/19.10.2000.

Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής - Δελτίο Αποστολής

Με αφορμή το από 20-9-2000 έγγραφο του Συνδέσμου Ελληνικών Ελαιουργείων (Σ.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο προτείνεται η οριστική αποδοχή του αναφερόμενου στο θέμα στοιχείου που ίσχυσε κατά την περυσινή ελαιοκομική περίοδο (με την αριθ. 1100273/713/0015/ΠΟΛ. 1262/24-12-99 εγκύκλιό μας), σας γνωρίζουμε, ότι λόγω της ύπαρξης αποθεμάτων του εντύπου αυτού και προκειμένου, μετά την εξάντληση τους, να υπάρξει η αναγκαία αναμόρφωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται στις φορολογικές απαιτήσεις χωρίς να απαιτούνται προσαρμογές πριν την θεώρηση, παρατείνουμε την ισχύ της ανωτέρω εγκυκλίου μέχρι τις 30-6-2001, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3β αυτής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!