Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε.2079/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132122400
Fax: 210.3645413
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: Ω4ΓΡ46ΜΠ3Ζ-4Ξ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14 Μαΐου 2019

Ε.2079

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4609/2019 (Α΄67/03.05.2019) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4609/2019 (Α΄67/03.05.2019), σύμφωνα με τις οποίες από 1.5.2019 ο συντελεστής του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 (Α΄65), ο οποίος επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!